Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Piegādes ķēdes uzlabošanas iespējas pārtikas ražotāju uzņēmumos”
Title in English “Supply Chain Improvement Opportunities for Food Manufacturing Companies”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Pāvels Patļins
Reviewer Asoc.prof.Dmitrijs Solovjovs
Abstract ANOTĀCIJA Maģistra darbu Piegādes ķēdes uzlabošanas iespējas pārtikas ražotāju uzņēmumos maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Agnese Leite. Maģistra darba pētījumā no pārtika produktu ražotājiem tik apskatīta un analizēta gaļas un gaļas produktu ražotāju piegādes ķēde. Tika apskatīts produktu tirgus un tā reģionālie aspekti, kā arī loģistikas sistēmas un piegādes ķēdes teorētiskais pamatojums. Novērtējot piegādes ķēdi, tika secināts, ka lielākās problēmas, kam nepieciešams rast risinājumu ir noliktavas telpu un autotransporta kravnesības nepilnvērtīga izmantošana, sekundārā iepakojuma atpakaļ saņemšanas problēma un neprecīza produkta piegāde klientam. Šīs problēmas neļauj piegādes ķēdei darboties ar optimālām izmaksām priekš ražotāja un ar kvalitatīvu piegādi klientam. Pētījuma darbā izstrādātās novitātes, lai uzlabotu piegādes ķēdes darbību ir sekundārā iepakojuma standartizācija, sadales centru izmantošana un kopējās datu bāzes izveidošana. Sadales centra izmantošana piegādes ķēdē ļautu ražotājam autotransporta kravnesību izmantot pilnībā, nevis izmantot to tikai pa pusei. Ar summāro faktoru metodi tika aprēķinātas trīs optimālākās vietas sadales centru izvietošanai Latvijas teritorijā. Kopējas datu bāzes izmantošana savā darbībā ļautu ražotājam atrisināt uzreiz gandrīz visas pastāvošās problēmas piegādes ķēdē, jo tajā tiktu precīzi uzskaitīts sekundārais iepakojums, saņemti elektroniski pasūtījumu un būtu iespējams precīzi sekot līdzi noliktavas atlikumiem. Darba nobeigumā sniegti būtiskākie secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darba apjoms ir 82 lpp., kur ir iekļautas 16 tabulas, 28 attēli un 23 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām teorētiskās, analītiskās, praktiskā pētījuma daļas.
Keywords Loģistika, piegādes ķēde, ražotāji, sadales centrs, noliktavas, datu bāze
Keywords in English Logistics, supply chain, manufacturers, distribution center, warehouse, database
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 17.12.2013 02:15:41