Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language Uzņēmuma darbības analīze un novērtēšana
Title in English Business performance analysis and assessment in a company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., lekt. K.Marinska
Reviewer Mg.oec., asoc.prof. R.Alsiņa
Abstract Bakalaura darba autors: Jūlija Krankale Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec. zinātniskā asistente Karina Marinska Bakalaura darba temats: Uzņēmuma darbības analīze un novērtēšana Bakalaura darba apjoms: 65 lpp, 35 tab., 23 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Publicētie materiāli grāmatas, elektroniskie resursi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba gaitā tika veikta uzņēmuma finanšu datu horizontālā analīze (analīze laikā), kā arī vertikālā analīze par laika periodu no 2009.gada līdz 2012. gadam. Tika noteikti un izanalizēti uzņēmuma darbības finanšu koeficenti par minēto laika periodu. Analizēs rezultāta bija izstrādāti priekšlikumi, uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Krankale.J. Uzņēmuma darbības analīze un novērtēšana: Bakalaura darbs/ Mg.oec. zinātniskā asistente Marinska K. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2013. 65 lpp.
Keywords Uzņēmuma darbības analīze un novērtēšana
Keywords in English Business performance analysis and assessment in a company
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 20.12.2013 08:14:14