Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Latvijas-Norvēģijas ekonomiskās sadarbības perspektīvas”
Title in English ”Prospects for Latvian-Norwegian Economic Cooperation”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Dr.oec. A.Auziņa-Emsiņa
Reviewer Dr.oec. O.Bogdanova
Abstract Dainas Blohas maģistra darbam Latvijas - Norvēģijas ekonomiskās sadarbības perspektīvas maģistra profesionālā grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai. Maģistra darbs sastāv no četrām daļām. Teorētiskajā daļā ir aplūkota Latvijas ekonomiskā sadarbība Eiropas ekonomikas zonas ietvaros ar Norvēģiju. Analītiskajā daļā ir veikta Latvijas un Norvēģijas ekonomiskās sadarbības analīze, iekļaujot, starpvalstu salīdzinājumu un analīzi, kā arī valstu pētniecības un zinātnes resursu izvērtējumu. Praktiskā pētījuma nodaļā ir atspoguļota pētniecība un inovācija Latvijā un Norvēģijā iekļaujot pētniecības un inovācijas politikas analīzi Latvijā un Eiropas Savienības ietvaros, kā arī Norvēģijas pētniecības un inovācijas analīze. Balstoties uz iepriekš veiktā darba analīzi šajā nodaļā izstrādāti novitātes elementi Latvijas Norvēģijas ekonomiskās sadarbības attīstības uzlabošanas iespējām pētniecības un inovāciju jomā. Projekta daļā, lai aprobētu praksē un novērtētu autores izstrādāto novitāti, kas sastāv no vairākiem elementiem, tiek izstrādāts Latvijas Norvēģijas ekonomiskās sadarbības projekts, darbā izvirzītās zinātnes un pētniecības perspektīvā, Latvijas zinātnes un pētniecības sistēmas uzlabošanai. Latvijas Norvēģijas ekonomiskās sadarbības, pētniecības un inovācijas perspektīvas jomā, ir izstrādāti divi sadarbības attīstības norises scenāriji. Abiem sadarbības scenārijiem ir izstrādāts projekta vadības laika grafiks, kā arī tāme Norvēģijas pētniecības un inovāciju sistēmas institūciju pārstāvju sadarbības scenāriju nodrošināšanai. Darbā ir 4 nodaļas, 117 lpp., 32 attēls, 10 tabulas, 134 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords Ekonomiskā sadarbība, Latvija - Norvēģija, inovācijas sistēma.
Keywords in English Economic cooperation, Latvia - Norway, innovation system.
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 16.12.2013 15:00:45