Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Klientu apkalpošanas problēmas un to pilnveidošana, modernizējot informācijas tehnoloģiju risinājumus starptautiskos loģistikas uzņēmumos”
Title in English “Customer Service Problems and CS Development by Modernizing Information Technology Solutions for International Logistics Companies”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Dmitrijs Solovjovs
Reviewer SIA "DANONE Baby Nutrition" projektu vadītājs - Baltija, Vācija, Baltkrievija Ainārs Ābele
Abstract Kristapa Lāča maģistra darbam Klientu apkalpošanas problēmas un to pilnveidošana, modernizējot informācijas tehnoloģiju risinājumus starptautiskos loģistikas uzņēmumos maģistra profesionālā grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai. Darba mērķis ir uzlabot esošos informācijas tehnoloģijas risinājumus loģistikas pakalpojumu sniedzēju darba ikdienā, kā arī izstrādāt bāzi jaunam informāciju tehnoloģiju risinājumam klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai loģistikas uzņēmumos. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, ir izvirzīti sekojoši uzdevumi - raksturot klientu apkalpošanu, tās standartus, apzināt esošus informācijas tehnoloģiju risinājumus klientu apkalpošanā starptautiskā loģistikā, prast noteikt nepilnības loģistikas pakalpojumu sniedzēju klientu apkalpošanā, kā arī bija jārod konkrētus risinājumus klientu apkalpošanas uzlabošanai ar informācijas tehnoloģiju risinājumu palīdzību, uzlabojot jau esošus risinājumus un izveidojot pamatu jaunam risinājumam. Darba izstrādes gaitā autors aplūkojis klientu apkalpošanu, noteicis tas nepilnības starptautisku loģistikas pakalpojumu sniedzēju klientu apkalpošanā. Nepilnību novēršanai darba autors izstrādājis vairāku esošu informācijas tehnoloģiju risinājumu uzlabojumus, kā arī izveidojis pamata bāzi jauna informācijas tehnoloģiju risinājuma izveidošanai, ar kura palīdzību būtu iespējams operatīvi apstrādāt ienākošo un izejošo informāciju, padarot to kvalitatīvāku un uzlabojot klientu apkalpošanas līmeni. Darbā ir 3 nodaļas, 81 lappuses, 23 attēli, 17 tabulas, 27 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords klients, klientu apkalpošana, informācijas tehnoloģijas, starptautiskā loģistika
Keywords in English customer, customer service, information technologies, international logistics
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 17.12.2013 09:19:17