Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Līzinga pakalpojumu procesu pilnveidošana Latvijā"
Title in English "Process Improvement in Leasing Service Industry of Latvia"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor J.Jakubāne
Reviewer SIA ”Argos” valdes pr-js, Mg.oec. V.Šatrevičs
Abstract Beidzoties krīzes laikam, Latvijas iedzīvotājiem pakāpeniski stabilizējas materiālais stāvoklis un pieaug ienākumi, kam seko prasību pieaugums. Tāpat, pieaugot konkurencei, klientam rodas arvien vairāk iespēju izvēlēties pakalpojumu sniedzēju, un viņš jebkurā laikā to var nomainīt. Pašlaik līzings ir pieejams gandrīz visos veikalos, kuriem savukārt ir noslēgti līgumi ar vairākiem līzinga pakalpojumu sniedzējiem kreditēšanas uzņēmumiem un bankām. Līzinga pakalpojumu noteikumi, kurus sniedz bankas, ir ļoti līdzīgi, tāpēc nereti tieši procesa sniegšanas process, nevis uzņēmuma reklāma vai cena, nosaka klienta izvēli. Tāpēc uzņēmumam ir jāplāno iekšējie procesi, lai sniegtu klientam maksimāli augstāko servisa līmeni, saglabājot darbības efektivitāti. Maģistra darba pētījuma problēma: pieaugot klientu labklājības līmenim, pieaug kopējais līzinga tirgus un uzņēmumi agresīvāk cīnās par tirgus daļu; veids kā paņemt tirgus daļu ir paaugstināt bankas konkurētspēju attiecībā pret konkurentiem. Pētījuma objekts ir Bigbank AS Latvijas filiāles līzinga nodaļa, pētījuma priekšmets ir līzinga pakalpojumu procesu pilnveidošanas iespējas pieaugošās konkurences apstākļos. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt līzinga pakalpojumu procesu pilnveidošanas projektu, paaugstinot bankas darbības efektivitāti un konkurētspēju. Izvirzītā mērķa sasniegšanai, diplomdarbā ir veikti šādi uzdevumi: pamatojoties uz primāriem un sekundāriem datiem, veikt pētījumu par Latvijas banku nozari; izpētīt līzinga produkta tirgu un tā attīstības dinamiku Latvijā; veikt pētījumu par patērētāju uzvedību līzinga tirgū ar mērķi noskaidrot klientu individuālās vajadzības līzinga pakalpojumu sfērā; veikt Bigbank AS Latvijas filiāles darbības un finansiālā stāvokļa analīzi; pamatojoties uz pētījumā iegūtajiem rezultātiem, izstrādāt uzņēmuma līzinga pakalpojumu procesu pilnveidošanas projektu un veikt ekonomiskā efekta aprēķinu. Maģistra darbs ir rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Analītiskajā darba daļā ir veikts banku nozares un līzinga tirgus pētījums, kā arī izpētīta klientu nozīme uzņēmējdarbībā. Lietišķajā pētījuma daļā ir aprakstīta klientu vajadzību hierarhija, noteikta līzinga pakalpojumu procesa īpatnības, kā arī ar anketēšanas palīdzību tika izpētītas klientu individuālās vajadzības un noteikta nepieciešamība pēc procesu pilnveidošanas. Projekta daļā tika veikta Bigbank AS analīze, un analizēti uzņēmuma līzinga pakalpojumu procesi, un vadoties pēc lietišķajā pētījuma daļā iegūtajiem pētījuma rezultātiem un no tiem izrietošiem secinājumiem, ir izstrādāti priekšlikumi, kas ļaus pilnveidot līzinga pakalpojumu procesus uzņēmumā, kā arī, ir veikts pētījums izvirzīto priekšlikumu lietderības noteikšanai.
Keywords Līzings, klienti, procesu pilnveidošana
Keywords in English Leasing, clients, process improvement
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 15.12.2013 16:43:02