Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Eksporta kredīta garantijas Eiropas Ekonomikas zonas uzņēmējdarbības vides pilnveidošanā
Title in English ”Export Credit Guarantees in Developing Business Environment of the Eurpean Economic Area”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Dr.oec. O.Bogdanova
Reviewer Doc. A.Auziņa-Emsiņa
Abstract Maģistra darbu "Eksporta kredīta garantijas Eiropas Ekonomikas zonas uzņēmējdarbības vides pilnveidošanā" maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Evita Andersone. Darba mērķis ir, novērtējot eksporta kredīta garantiju izmantošanu Eiropas Ekonomikas zonā un konstatējot tās attīstības problemātiku, izstrādāt priekšlikumus eksporta kredīta garantiju izmantošanas problemātikas risināšanai. Darba pirmajā nodaļā ir apskatīti eksporta un eksporta kredīta garantiju teorētiskie aspekti, kā arī raksturota to nozīme uzņēmējdarbības attīstībā. Tāpat darba pirmajā nodaļā tika apzināti pieejamie alternatīvie ar eksportu saistīto risku apdrošināšanas instrumenti. Darba otrajā nodaļā ir pētīta un analizēta pastāvošā eksporta kredīta garantiju sistēma un eksporta kredīta garantiju izmantošana Latvijā, kā arī tādās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs kā Norvēģija, Vācija, Polija un Itālija. Tāpat ir veikts Latvijas eksporta kredīta garantiju programmas salīdzinājums ar iepriekš minēto Eiropas Ekonomikas zonas valstu programmām. Darba trešajā nodaļā ir konstatētas un raksturotas trīs būtiskākās eksporta kredīta garantiju attīstību kavējošās problēmas (īstermiņa eksporta kredīta garantiju nepieejamība uz Eiropas Ekonomikas zonas valstīm; uzņēmumu nepietiekamā informētība par eksporta kredīta garantiju pieejamību; vidēja un ilgtermiņa eksporta kredīta garantiju trūkums Latvijā), kā arī izstrādāti priekšlikumi to risināšanai. Darba noslēdzošajā ceturtajā nodaļā ir izvērtēti trešajā nodaļā izstrādātie eksporta kredīta garantiju problēmu risinājumi, to nepieciešamība un lietderība. Ir izstrādāts argumentācijas modelis sarunām ar Eiropas Komisiju par īstermiņa eksporta kredīta garantiju atjaunošanu uz Eiropas Ekonomikas zonas valstīm. Tāpat ir izstrādāta reklāmas kampaņa Latvijas Garantiju aģentūras eksporta kredīta garantiju popularizēšanai 2014.gadā, kā arī pamatota vidēja un ilgtermiņa eksporta kredīta garantiju programmas ieviešanas lietderība. Maģistra darba apjoms ir 106 lpp., kur ir iekļautas 12 tabulas, 20 attēli, 3 formulas, 110 bibliogrāfiskās vienības un 7 pielikumi 13 lapu apjomā. Maģistra darbs sastāv no četrām nodaļām teorētiskās, analītiskās, praktiskās pētījuma un projekta daļas.
Keywords eksports, eksporta kredīta garantija, Eiropas Ekonomikas zona
Keywords in English export, export credit guarantees, European Economic Area
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 14.12.2013 14:48:48