Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Ārvalstu investīciju piesaiste Latvijas reģionālajai attīstībai”
Title in English ”Foreign Investment Attraction to Regional Development in Latvia”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Dr.oec. I.Jurgelāne
Reviewer
Abstract Maģistra darbs izstrādāts par tēmu Ārvalstu investīciju piesaiste Latvijas reģionālajai attīstībai. Darba autors ir Oskars Olehno. Investīcijas ir viens no svarīgākajiem aspektiem katras valsts attīstībā, tās veicina valsts kopējo ekonomisko izaugsmi, attiecīgi palielinot gan pieprasījumu, gan piedāvājumu attiecīgajā uzņēmējdarbībā. Investīciju piesaiste reģionālajai attīstībai spēj veicināt attiecīgās nozares attīstību, visa reģiona attīstību, kā rezultātā sekmējot visas valsts kopējo darbību. Reģionu nevienmērīga attīstība Latvijā ir viena no būtiskākām problēmām, kuras iespējamie risinājumi ir pašreiz ļoti aktuāli. Darba mērķis ir izpētīt investīciju vidi Latvijā, novērtēt Vidzemes Lauku atbalsta dienesta (LAD) sniegto pakalpojumu kvalitāti un, balstoties uz faktiem, dot priekšlikumus problēmu mazināšanai. Pirmajā nodaļā ir veikta teorētiskās bāzes izpēte saistībā ar investīcijām, investīciju projektiem un to ekonomisko nozīmi, izpētīts kas ir investīciju vide, reģionālā attīstība un Latvijas nacionālās attīstības faktori, kā arī sniegtas ekspertu atziņas. Otrajā nodaļā veikta Latvijas valsts investīciju vides analīze, kurā analizēti Kurzemes, Zemgales, Rīgas, Latgales, Vidzemes reģioni un veikta katra reģiona stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze (SVID). Trešajā nodaļā raksturoti Lauku atbalsta dienesta lauku attīstības programmas pasākumi un veikta pasākuma Lauku saimniecību modernizācija analīze, kā rezultātā veikta socioloģiskās aptaujas rezultātu analīze, izmantojot SERVQUAL metodi un doti priekšlikumi Lauku atbalsta dienesta sniegto pakalpojumu uzlabošanai. Maģistra darba izstrādei izmantotās literatūras sarakstā ir 52 avoti, darbā datu atspoguļošanai ir izmantoti 46 attēli un 7 tabulas. Kopējais darba apjoms ir 80 lappuses.
Keywords ārvalstu investīcijas, Lauku atbalsta dienests, Lauku saimniecību modernizācija
Keywords in English foreign investment, Rural Support Service, Modernisation of agricultural holdings
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 11.12.2013 00:36:55