Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Architect
Title of the study programm Architecture
Title in original language Jaunā Rīgas teātra pārbūve Rīgā, Lāčplēša ielā 25
Title in English The Renovation of The Riga New Theatre, in Lāčplēša Street 25, Riga
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor J. Krastiņš
Reviewer Arh. V. Polkovņikova
Abstract Jaunais Rigas teatris ir starptautiski un Latvija atzits pilsetas teatris. Dzivojamo kvartalu ieskauts, tas dzivo klasiskajiem dramas teatiem neraksturigu dzivi, kuru nosaka gan paša teatra, gan eku kompleksa ipaša vesture. Diplomprojekta izstrades ietvaros tiek piedavats alternativs teatra eku kompleksa attistibas redzejums, likvidejot morali un tehniski novecojošo iekšpalma paligeku, un saglabajot nemainigas arhitektoniskas vertibas - Lacpleša ielai piegulošo galveno ekas fasadi, 1.stava vestibila interjera elementus, iekšpagalmu telpisko strukturu un geometriju. Pagalma majas apjoms tiek nojaukts, funkcionali savienojot publikai pieejamo un saimniecibas iekšpagalmus ar kravas transporta koridoru. Tika atrisinats viens no pamatuzdevumiem kravas un dekoraciju piegade caur paplašinato caurbrauktuvi no Lacplešu ielas, nodrošinot tiešu piekluvi abiem kravas liftiem. Vienlaikus, tiek saglabata, ipašas nepieciešamibas gadijumos, iespeja izmantot esošo servituta celu no Gertrudes ielas. Pie Lacpleša ielas piegulošas ekas arejo veidolu paredzets atstat pec iespejas neskartu, saglabajot un atjaunojot vertigo ielas fasadi un atjaunojot jumta izbuves tornus (virsskatuves dala un virs lielas zales skatitaju balkona) pec vesturiska originalprojekta. Iekštelpas tiek veikta telpu konstruktiva un funkcionala transformacija - Lielas zales parters un skatuve tiek izveidoti 2.stava limeni, iepriekšejas kolonnu zales vieta, tadejadi saisinot skatitaju plusmam paredzeto vertikalo limenu parvarešanas posmu. Vienlaikus tiek paplašinatas zemskatuves dalas. Jaunajam teatra telpam ka galveno pievienoto vertibu var minet jaunizveidoto iekšpagalma vestibilu - eku kompleksa telpisko kodolu, kas risina nepieciešamibu funkcionali saliedet abus apjomus. Tas iedveš JRT eku kompleksam jaunu elpu, radot pievilcigu, pilsetvidei atbilstošu, publisko telpu, atspejojot teatra pilnasinigai darbibai traucejošos apstaklus.
Keywords Jaunais Rīgas teātris, JRT, pārbūve
Keywords in English The Renovation of The Riga New Theatre, in Lāčplēša Street 25, Riga
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 18.12.2013 15:28:06