Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Brauktuves kvalitātes noteikšanas sistēmas izveide Rīgas ielām
Title in English Pavement Quality Management System Development for Riga City Streets
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Profesors Jānis Mazais
Reviewer
Abstract Lapsiņa I. Brauktuves kvalitātes novērtēšanas sistēmas izveide Rīgas ielām: Maģistra darbs / J. Mazais Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte Baltech Institūts, 2013. 88 lapas. Maģistra darbs rakstīts angļu valodā un to veido ievads, septiņas daļas, nobeigums un ieteikumi. Maģistra darbam ir 88 lapas, tajā iekļauti 78 attēli un 9 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti 11 avoti latviešu, 14 avoti angļu valodā un 7 interneta avoti. Darba mērķis ir izstrādāt brauktuves kvalitātes novērtēšanas sistēmu Rīgas ielām. Pirmā un otrā nodaļa sniedz informāciju par transporta sistēmu Latvijā, tās struktūru un ceļu klasifikāciju, lai saprastu, cik liels ir Latvijas ceļu tīkls un cik lielu daļu no tā aizņem Rīgas pilsētas ielas. Papildus tam tiek sniegts ieskats kāda ir visvairāk pielietotā ceļu konstrukcija Latvijā un Rīgā. Trešā daļa apraksta Rīgas ielu iedalījumu, lai saprastu kvalitātes kontroles un datu apkopošanas nozīmību. Ceturtajā daļā apkopoti iespējamie ielu un ceļu defekti, kurus ir svarīgi iekļaut kvalitātes kontroles novērtēšanas sistēmā. Piektā daļa sniedz pārskatu par ielu kvalitātes kontroles iespējām, kādas varētu tikt ieviestas Rīgā, un to pielietošanas galvenos principus, priekšrocības un trūkumus. Sestā daļa sniedz ieskatu pasaules pieredzē attiecībā uz ceļu kvalitātes kontroles novērtēšanas sistēmām un sapratni par vispiemērotāko metodi kvalitātes vērtēšanas uzsākšanai. Ir svarīgi saprast kā citas valstis uzsāka vērtēt ielu kvalitāti, kā arī kuras un kāpēc kādas no pielietotajām metodēm ir atzītas par piemērotākajām. Septītā daļa ir izpēte. Tajā tiek aprakstīta esošo Rīgas ielu kvalitātes kontrole un izstrādāta Rīgai vispiemērotākā kvalitātes novērtēšanas sistēma par pamatu ņemot vienu no pasaulē jau esošiem modeļiem. Darbā tiek izstrādāta un parādīta simbolu tabula ar iespējamajiem defektiem un speciāli izstrādātu aizpildāmu forma ielu vizuālā stāvokļa novērtēšanai. Pētījumā ir arī veikta vizuālā stāvokļa novērtēšana divām Rīgas ielām, lai parādītu izveidotās sistēmas pielietojumu un tās sniegtos uzlabojumus. Galvenais ieteikums ir ieviest izstrādāto vizuālā stāvokļa novērtēšanu Rīgas domes Satiksmes departamenta darbā, lai uzlabotu ielu brauktuvju kvalitāti Rīgā.  
Keywords Brauktuves seguma kvalitātes kontrole
Keywords in English Pavement quality control
Language eng
Year 2013
Date and time of uploading 01.07.2013 19:05:34