Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Uzņēmējdarbības veicināšanas sistēma augstskolā
Title in English Entreprenurship promotion and support systems in universities
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Aigars Laizāns
Reviewer
Abstract Darba autors ir Juris Iljins, RTU maģistrantūras programmas Ražošanas inženierzinības un vadība otrā kursa students. Darba zinātniskais vadītājs ir Asoc. prof., Dr.Sci.ing., MBA Aigars Laizāns. Darba nosaukums ir Uzņēmējdarbības veicināšanas sistēmas augstskolās: maģistra darbs, Rīga 2013 -92.lapas. Atslēgas vārdi: uzņēmējdarbība, inovācijas, inovāciju vide, uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas. Darba mērķis: Izpētīt un izveidot modernu uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu Latvijas augstskolām. Darbā izpētīti dažādi uzņēmējdarbības atbalsta modeļi pasaulē, pētīti uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu finansēšanas modeļi un kritiskie punkti to ieviešanā. Darbs sastāv no piecām daļām - ievada, teorētiskās daļas, zinātniski praktiskās daļas, analītiskās daļas, noslēguma. Galvenā daļa sastāv no septiņām sadaļām. Darbā, kā piemērs, pētīta Rīgas Tehniskā universitāte. Iztirzāti uzņēmējdarbības sistēmas pārvaldības modeļi un ieviešana. Veikts ekonomiskais aprēķins, lai noteiktu sistēmas atmaksāšanās laiku. Veikti dažādi ierosinājumi, lai uzlabotu procesus Rīgas Tehniskajā universitātē. Darba gaitā tika pētīti dažādi literatūras avoti, elektroniskie resursi un normatīvie akti. Tika veiktas intervijas ar cilvēkiem, kas iesaistīti darbā ar uzņēmējdarbības atbalsta sistēmām.
Keywords uzņēmējdarbība, inovācijas, inovāciju vide, uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas
Keywords in English entrepreneurship, innovation, innovation environment, support systems of entrepreneurship
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 01.07.2013 09:00:34