Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Mazkapitāla uzņēmuma SIA "AC Baltic" marketinga plāna izstrāde
Title in English Development of Marketing Plan for Low Capital Company "AC Baltic"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Aigars Laizāns
Reviewer
Abstract Anotācija Darbs izstrādāts par tēmu Mazkapitāla uzņēmuma SIA AC Batic marketinga plāna izstrāde. Darba mērķis ir izstrādāt marketinga plānu jaundibinātām uzņēmumam, kam ir ierobežoti finansu resursi. Darba pirmajā nodaļā aplūkotas Latvijā pieejamās uzņēmējdarbības formas, sīkāk apskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kuras var nodibināt ar samazinātu pamatkapitālu un to lomu Latvijas uzņēmējdarbības vidē. Darba otrajā un trešajā nodāļā ir aplūkota marketinga pamatbūtība, loma mūsdienu uzņēmumu darbībā, kā arī marketinga pamatelementi. Darba ceturtajā nodaļā aplūkoti marketinga principi, kas var tikt izmantoti dažādu veidu uzņēmumiem ražošanas, tirdzniecības, servisa un e-komercijas. Darba piektajā nodaļā sīkāk aplūkots un analizēts uzņēmums, kuram tiks izstrādāts marketinga plāns. Aplūkojot uzņēmuma piedāvāto produkciju, pārdošanas rezultātus un jau īstenotās marketinga aktivitātes, kā arī izvirzītos īstermiņa un ilgtermiņa darbības mērķus. Darba sestajā nodaļā izstrādāts uzņēmuma marketinga plāns ar konkrētām veicamajām aktivitātēm dažādu mērķu sasniegšanai. Darba apjoms ir 70 lapas, darbā ir iekļautas 4 tabulas, 12 attēli, izmantoti 25 literatūras avoti.
Keywords Marketinga plāns Mazkapitāla uzņemums
Keywords in English Marketing plan Low equity capital company
Language eng
Year 2013
Date and time of uploading 28.06.2013 16:20:07