Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language "Elektroenerģijas rēķina summas samazināšanas paņēmieni mazos uzņēmumos"
Title in English "Electricity bill reduction techniques in small enterprises"
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor A.Podgornovs
Reviewer
Abstract Bakalaura darbā tiek aplūkotas elektroenerģijas rēķina sastāvdaļas un Latvijas elektroenerģijas tarifi. Izskatīti elektroenerģijas rēķina samazināšanas paņēmieni, tādi kā pareizā tarifu plānu izvēlē, elektroenerģijas uzskaite, reaktīvas jaudas kompensācija un efektīva gaismas avota izmantošana. Darbā tiek analizēti uzņēmuma Latvenergo elektroenerģijas tarifi. Akciju sabiedrība "Latvenergo" ir energoapgādes komersants, kas pieder Latvijas valstij. Uzņēmums nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, kā arī sniedz telekomunikāciju un informācijas tehnoloģiju pakalpojumus. Bakalaura tēma ir aktuālā, tāpēc ka prognozējamais elektroenerģijas tarifs tuvāko 10 gadu laikā izaugs divās reizēs ( no 76.53 LVL/MWh līdz 126 LVL/MWh), kas savukārt, palielinās ražošanas izmaksas mazā un vidējā uzņēmējdarbībā. Respektīvi, paaugstināsies cenas līmenis, kas var negatīvi ietekmēt ražotas produkcijas konkurētspēju un uzņēmuma kopējo rentabilitāti. Bakalaura darba mērķis - izanalizēt elektroenerģijas cenu veidošanas mehānismu un elektroenerģijas izmaksas samazināšanas iespējas mazos uzņēmumos. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi ir veicami šādi uzdevumi: uz konkrēta maza uzņēmuma pamata analizēt iespējamo elektroenerģijas izmaksu ietaupījumu; izdarīt secinājumus. Pētījuma 1. nodaļā ir pielietota monogrāfiskā metode – informācijas vākšanai un apkopošanai. Loģiski-konstruktīvā metode – tā balstās uz loģikas atzinumiem un likumiem, lai izceltu pētāmā objekta būtiskākās īpašības un tās efektīvi analizētu. Sekundāro datu analīze – ir datu vai informācijas otrreizēja analīze, kas jau ir tikusi savākta kādā citā pētījumā. Metode tiek izmantota bakalaura darba 2. nodaļā. Grafiskā metode tika izmantota, lai shematiski un grafiski attēlotu iegūtos rezultātus un apkopotu datus. Darbs satur 48 lappuses, 19 attēlus, 2 tabulas un 18 bibliogrāfiskos nosaukumu.
Keywords tarifi samazināšanas ekonomija
Keywords in English tariffs reduction economy
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 27.06.2013 18:36:55