Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Nodokļu ietekme uz mikrouzņēmuma darbību
Title in English Impact of taxes on a microenterprise activities
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Judīte Jakubāne
Reviewer
Abstract Čerenkova V. Nodokļu ietekme uz mikrouzņēmuma darbību : Magistra darbs / V. Čerenkova, J.Jakubāne. – Rīga: RTU Baltech studiju centrs, maģistra studiju programma “Ražošanas inženierzinības un vadība”, 2013 – 83 lpp. Maģistra darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 83 lpp, tajā iekļauti 23 attēli, 21 tabula un 10 formulas. Bibliografiskajā sarakstā ietvērti : 10 avoti latviešu un 15 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Pirmā darba daļa ir veltīta pašreizējas situācijas Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu vides un to attīstības tendenču izpētei un salīdzinājumam ar situāciju Eiropas Savienībā. Šajā daļā ir atspoguļota nodokļu sistēma un valsts atbalasta programmas maziem un vidējiem uzņēmumiem. Teoretiskājā maģistra darba daļā tiek apskatīts arī mikrouzņēmums un mikrouzņēmuma nodoklis. Otrajā darba daļā tiek apskatīta un analizēta izpētes objekta- uzņēmuma „The Dress” pāreja uz mikrouzņēmuma nodokli. Šī daļa satur uznēmuma vispārējas darbības raksturojumu, organizatorisko struktūru, produkta un mērķa tirgus aprakstu. Turpmāk tiek veikta uzņēmuma finanšu analīze. Analitiskās daļas beigās jūs varat atrast nodokļu aprēķinus, ko maksā uzņēmums un samaksāto nodokļu salīdzināšanu, ja dotais uzņēmums būtu mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs. Nobeiguma daļā pētījuma rezultāti ir apkopoti, tiek formulēti galvenie secinājumi un ieteikumi.
Keywords Nodokļu ietekme uz mikrouzņēmuma darbību
Keywords in English Impact of taxes on a microenterprise activities
Language eng
Year 2013
Date and time of uploading 27.06.2013 14:34:41