Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Architecture
Title in original language Apkaimju publiskās ārtelpas attīstība pilsētvides iniciatīvu kontekstā
Title in English Development of Neighbourhood Public Open Space in the Context of Urban Initiatives
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Prof. J. Briņķis
Reviewer Doc. J. Zilgalvis, Dokt. D. Bērziņa
Abstract Darbā pētīti apkaimju publiskās ārtelpas atdzīvināšanas un pilnveidošanas procesi, ko rosina iedzīvotāju un aktīvistu neformālas pilsētvides iniciatīvas. Viens no to rašanās iemesliem ir tendence risināt publiskās ārtelpas attīstību pakārtoti konkrētu apbūves vai infrastruktūras attīstības ieceru projektēšanas un īstenošanas laikā, kur minimāli tiek iesaistīti tiešie publiskās ārtelpas lietotāji un citas iesaistītās puses. Fragmentāra publiskās ārtelpas attīstība veicina iedzīvotāju stihisku pašiniciatīvu īstenošanu teritoriju sakārtošanā un uzlabošanā, radot nepieciešamību pēc jaunām, daudz elastīgākām un atvērtākām apkaimju publiskās ārtelpas plānošanas un īstenošanas formām. Apkopojot pasaules pieredzi un analizējot pilsētvides iniciatīvas Rīgas apkaimju publiskās ārtelpas kontekstā, darba rezultātā ir izstrādāta publiskās ārtelpas kvalitāti veicinošu pilsētvides iniciatīvu izvērtēšanas matrica ar kvalitātes kritērijiem, lai novērtētu un sekmētu harmoniskas un sabiedrības līdzdalībā orientētas apkaimes publiskās ārtelpas attīstības iniciatīvas. Darbs sastāv no trim nodaļām, tā apjoms ir 171 lappuses un 6 pielikumi uz 25 lappusēm. Tajā ir 135 ilustrācijas, no kurām 111 attēli un 24 tabulas. Darbā izmantoti 121 informācijas avoti, un pētījums izstrādāts, izmantojot teorētiskās, grafiskās un empīriskās metodes.
Keywords ārtelpas kvalitāte, apkaimes, pilsētvides iniciatīvas, intervences, publiskās ārtelpas attīstība
Keywords in English quality of public open space, neighbourhoods, urban initiatives, interventions, development of publi
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 25.06.2013 00:38:21