Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Savstarpēju ekonomisko sadarbību un uzņēmējdarbības attīstība starp Latviju un Tadžikistānu
Title in English Mutual Economic Cooperation and Development of Framework for Business Between Latvia and Tajikistan
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Asociētā profesore Tatjana Tambovceva
Reviewer Profesors Vitālijs Jurēnoks
Abstract Galvenie maģistra darba mērķi un sasniedzamie rezultāti: Ievadā izvirzīta tēmas zinātniski sociālā un praktiskā aktualitāte, kā arī noteikti pētījuma objekts un priekšmets, izcelti teorētiski- metodoloģiskie principi un galvenie pētījuma rezultāti, norādot uz maģistra darba praktisko nozīmību un tā novitāti. Maģistra darba analītiskā daļa iezīmē ekonomiskās, sociālās, kultūras sadarbību koncepcijas, pētniecību un attīstību, projektu novērtēšanas un problēmu radošās risināšanas metodes. Maģistra darba praktiskajā daļā autors ir izmantojis teoriju no teorētiskās daļas, lai analizētu projektu pieņemšanu, un demonstrētu atšķirīgus ieteikumus izvēloties labāko veidu kā aizpildīt plaisu zināšanās, sniegt alternatīvus stratēģiskos modeļus galvenajām stratēģiskam plānam. Secinājumi apraksta galvenos lēmumus un priekšlikumus.
Keywords Objekts ir ekonomiskā sadarbība līmenis, tirdzniecības apjoms un veidi, kā uzlabot tos.
Keywords in English The object is the economic cooperation level, trade volume, and the ways to improve them.
Language eng
Year 2013
Date and time of uploading 19.06.2013 00:14:17