Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Hibrīdu intelektuālo sistēmu pielietojums medicīnā
Title in English Usage of Hybrid Intellectual Systems in Medicine
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor J.Grundspeņķis, STP katedras profesors
Reviewer I.Zeltmate, LDI pētniece
Abstract Šajā darbā ir aprakstīts hibrīdas intelektuālas sistēmas (tālāk HIS) projektēšanas un realizācijas process un tās izmantošana diagnostikas uzdevumu risināšanai. HIS izveide ir balstīta uz ekspertu sistēmu (tālāk ES) un mākslīgo neironu tīklu (tālāk MNT) tehnoloģijām. Pamatuzdevums ES tiek izmantotas diagnostikai, savukārt, MNT tiek izmantoti klasifikācijas uzdevumu veikšanai. Diagnostikas un klasifikācijas uzdevumu dažādības dēļ darbā kā problēmsfēra ir izvēlēta medicīna, konkrēti, tās virziens neiroloģija. Darbs sastāv no trīs daļām: teorētiskās, praktiskās un izveidotās sistēmas pārbaudes rezultātiem. Darba teorētiskā daļa satur mākslīgā intelekta tehnoloģiju apskatu, informāciju par mākslīgā intelekta fundamentālajām tehnoloģijām. Šajā daļā ir aprakstīta arī teorija par ekspertu sistēmu konstruēšanas tehnoloģijām, darbs ar problēmsfēras ekspertu, zināšanu bāzes konstruēšana. Neironu tīkli ir skaidroti, aprakstot perceptrona un vairākslāņu perceptrona darbības principus. Kā arī tiek aprakstīti sarežģījumi vairākslāņu perceptrona apmācbā un šo sarežģījumu risināšanas metodes. Darba praktiskā daļa satur HIS izveidošanas procesa aprakstu. HIS sastāv no ekspertsistēmas, kas, neskaitot IF-THEN likumus, savā darbībā izmanto divu neironu tīklu darba rezultātus. Darbā ir aprakstīts ES izveidošanas process: sagatavošanas darbam ar ekspertu, darbs ar ekspertu, saņemto datu noformēšana, IF-THEN likumu konstruēšana un zināšanu bāzes testēšana. Atsevišķi ir aprakstīts ES čaulas izvēles process un problēmsfēras taksonomijas izveide. Darbs satur arī neironu tīkla izveides un apmācīšanas procesu. Darbā ir iekļauti MNT ieejas datu normalizācijas apraksti, ka arī ir aprakstīti eksperimenti optimālo MNT apmācīšanas parametru meklēšanā. Darba rezultātu daļā ir aprakstīta HIS darbības pārbaude, balstoties uz reāliem un teorētiskiem datiem. Šajā daļā ir aprakstītas arī izvēlēto programmproduktu lietošanas instrukcijas ES un MNT izveidošanai. Darbā ir 101 lappuses, 78 attēli, 16 tabulas, 21 informācijas avotu nosaukumi un 4 pielikumi.
Keywords EKSPERTU SISTĒMA, NEIRONU TĪKLS, HIBRĪDU INTELEKTUĀLA SISTĒMA
Keywords in English EXPERT SYSTEM, NEURON NET, HYBRID INTELLECTUAL SYSTEMS
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 17.06.2013 14:32:40