Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Modernu plānošanas metožu un rīku analīze un izmantošana individuālai ražošanai Latvijas uzņēmumā
Title in English Analysis and Application of Advanced Planning Techniques and Tools for Individual Production in a Latvian Enterprise
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. habil. Gaļina Merkurjeva
Reviewer Dr. sc. ing. Oļesja Večerinska
Abstract Maģistra darbs ir veltīts modernu plānošanas rīku un metožu izmantošanas iespēju izpētei individuālās ražošanas uzņēmumos. Darba teorētiskajā daļā, balstoties uz literatūras avotu analīzi, izpētītas individuālās ražošanas plānošanas procesu īpatnības un ietekmējošie faktori, formulētas prasības ražošanas plānošanas metožu un rīku izmantošanai ražošanas kalendārplānošanai. Teorētiskā daļa satur arī ražošanas plānošanas programmrīka Preactor apskatu, tā versiju un funkcionalitātes īsu aprakstu. Darbā ir pievērsta uzmanība metālapstrādes un mašīnbūves nozaru aktualitātēm Latvijā, kā arī dots Latvijas metālapstrādes individuālās ražošanas uzņēmuma TTS AVIO apraksts, raksturoti tā ražošanas procesi un ražotā produkcija. Maģistra darba praktiskajā daļā ir veikta gadījuma izpēte, izstrādāts ražošanas plāns ar MS Project Management un Preactor Express plānošanas programmrīkiem, balstoties uz uzņēmuma pasūtījuma datiem. Veikta izveidoto ražošanas plānu analīze un programmrīku funkciju salīdzināšana ar mērķi izvērtēt, vai izvēlētie plānošanas rīki ir piemēroti individuālās ražošanas uzņēmuma procesu plānošanai. Maģistra darba pamatteksts ir izklāstīts 99 lappusēs (bez pielikumiem) un paskaidrots ar 59 attēliem, 14 tabulām, kā arī papildināts ar 2 pielikumiem. Literatūras sarakstā ir iekļauti 56 informācijas avoti
Keywords Individuālā ražošana, Preactor Express, Ražošanas plānošana
Keywords in English Individual Production, Preactor Express, Production Planning
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 17.06.2013 12:34:45