Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Programmētāju apmācības vadības sistēmas (PAVS) izstrāde un servisu integrācija
Title in English Development of the Programmer Learning Management System and Services Integration
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
Reviewer SIA „ABC software” IT projektu vadītājs, Dr.sc.ing. V.Zabiņako
Abstract Bakalaura darba ir apskatita timekla lietojumprogrammu arhitektura, uz kuras pamata tiek piedavats arhitekturas risinajums, kurs savukart tiek izmantots programmetaju apmacibas vadibas sistemas (PAVS) izstradasanai. Darba ietvaros piedavata arhitektura tiek sadalita tris slanos: klientu puse, serveru puse un timekla servisu puse, kur katrs slanis mijiedarbojas ar citu slani. Katra slani ir noteikti piedavatas arhitekturas vissvarigakie komponenti. Katrs arhitekturas komponents tika aprakstits, ir piedavati alternativie risinajumi katram komponentam, ir veikta komponentu alternativu risinajumu salidzinasana un izskaidrojums, kapec tiek izvelets tiesi sis komponents PAVS izstradasanai. Pec tam tika aprakstita PAVS specifikacija, datubazes shema, piedavats interfeisa projektejums un cita informacija, kas tiek pielietota projektesanas posma. Ka ari tiek aprakstits timekla servisu lietojumprogrammas interfeiss, ar kura palidzibu notiek informacijas apmaina starp PAVS un timekla servisiem. Darba ir atbildets uz vairakiem jautajumiem, kuri varetu rasties timekla lietojumprogrammas izstradatajiem timekla lietojumprogrammu projektesanas, arhitekturas un to komponentu izvelesanas un izstradasanas laika. Tika izdariti secinajumi un sniegti padomi, kurus nemot vera timekla lietojumprogrammas izstradatajiem varetu tikt atvieglota jaunas timekla lietojumprogrammas izstrade. Izstradajot bakalaura darbu tika izstradata PAVS ar servisu integracija, kura palidz nelieliem uznemumiem veikt apmacibas procesu iesacejiem vai paaugstinat zinasanas kada konkretaja joma, tehnologija programmaturas izstrades uznemuma darbiniekiem. Bakalaura darba ir 56 lappuses, 26 atteli, 4 tabulas, 1 pielikumu un 53 nosaukumu informacijas avotu.
Keywords timekla lietojumprogrammu arhitektura
Keywords in English architecture of the web applications
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 17.06.2013 06:33:43