Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Piestātne 7500 dwt. kuģim"
Title in English "Pier for 7500 dwt vessel"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Maria Teresa Reis
Reviewer A.Korjakins
Abstract Diplomdarbs sastāv no divām daļām: pētnieciskās daļas - Viļņu pārplūdes pāri ostas konstrukcijām modelēšana un projekta daļas - Piestātne 7500 DWT kuģim. Viļņu pārplūde ir fenomens, kuru raksturo ūdens pāreja virs piekrastes konstrukcijām viļņu iedarbes dēļ. Pārplūdes ierobežošana ir svarīga, lai novērstu iespējamu bojājumu pašai konstrukcijai, īpašumam, infrastruktūrai, videi un cilvēkam. Šī tēze ir koncentrēta uz dažadu viļņu pārplūdes prognozēšanas modeļu analīzi. Darbs sākas ar literatūras izpēti, saistībā ar pārplūdes fenomenu un viļņlaužu projektēšanu attiecībā uz pārplūdes drošības kriterijiem. Turpinājumā ir nodaļa par vidējās pārpludes prognozēšanas modeļiem, kura sniedz pārskatu par empīriskām un fiziskām metodēm, kas tiks izmantotas vēlāk dotās situācijas analīzē. Tiks prezentētas katra pārplūdes prognozēšanas modeļa priekšrocības, trūkumi un ierobežojumi. Atsevišķs gadījums, Marina Luanda viļņlauzis, ir pētīts šī darba ietvaros. Viļņlauža šķērsgriezums, izbūvēts un testēts Hidrauliskajā Laboratorijā LNEC, Lisabonā, Portugālē, ir pārbaudīts uz viļņu pārplūdes ietekmi. Pētījuma rezultāti ir izanalizēti un darba beigās izdarīti secinājumi. Projekta daļā ir projektēta piestātne 7500 DWT ģenerālkravas kuģim Azoru salās. Konstrukcijai ir horizontāli kompozīts šķērsgriezums: no piestātnes puses tas sastāv no vertikāliem četrstūra dzelzsbetona kesoniem, kuri ļaus vieglu kuģa pietauvošanos gar piestātnes asi; no jūras puses tas ir aizsargāts ar akmens uzbērumu, kas izkliedēs augstu viļņu enerģiju un aizsargās piestātnes virsmu no krītošām ūdens strūklām. Īpaša uzmanība tiek pievērsta viļņu pārplūdes ātrumam virs piestātnes aizsarg-konstrukcijām, jo tā ir darba pirmās daļas tēma. Darbs sastāv no: 108 teksta lapas pusēm, 46 ilustrācijām, 24 tabulām, 47 bibliogrāfiskajām atsaucēm un 4 pielikumiem. Grafiskā daļa sastāv no 8 A1 formāta lapām.
Keywords VIĻŅU PĀRPLŪDES PĀRI OSTAS KONSTRUKCIJĀM MODELĒŠANA PIESTĀTNE 7500 DWT KUĢIM
Keywords in English MODELLING OF WAVE OVERTOPPING OF A HARBOUR STRUCTURES PIER FOR 7500 DWT VESSEL
Language eng
Year 2013
Date and time of uploading 17.06.2013 14:27:01