Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Telpiskas tērauda kopnes dimensionēšanas vadlīniju izstrāde"
Title in English "Dimensioning guidelines for spatial steel truss"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor L.Pakrastiņš
Reviewer K.Kalniņš
Abstract Maģistra darbs izstrādāts Rīgas Tehniskajā universitātē, Būvniecības fakultātē, Būvkonstrukciju katedrā. Maģistra darba tēma: Telpiskas tērauda kopnes dimensionēšanas vadlīniju izstrāde. Darba analītiskajā daļā izpētīta līdzšinējā informācija par telpisku tērauda kopņu projektēšanu, to racionāliem risinājumiem, tipiem un to modifikācijām, kā arī aprēķina pieņēmumiem. Veikts vispārīgs pētījums par mūsdienīgām optimizācijas pētījuma plāna sastādīšanas un regresijas vienādojumu aprēķina metodēm. Apkopota literatūrā un normatīvos pieejamā informācija par prasībām elementu lokanumam un spiesto atgāžņu aprēķina garumiem. Maģistra darba pētnieciskajā daļā sastādītas vizuālas vadlīnijas, kurās atkarībā no kopņu laiduma, slodzes, kā arī SLS un ULS robežstāvokļu aprēķinos lietoto slodžu attiecības iespējams izvēlēties racionālu kopnes augstumu un tērauda klasi. Apskatīti divi telpisku kopņu tipi, kuru atgāžņu izvietojums balstīts uz Pratt (atgāžņu) un Warren (trijstūra) plaknisko kopņu konstrukciju. Pieņemta vienmērīgi izkliedēta slodze, kas vienādi sadalīta uz abām augšjoslām. Vadlīnijas sastādītas balstoties uz aprēķināto kopņu un to elementu atbilstību LVS EN 1993-1-1 kā arī literatūrā pieejamajām mezglu projektēšanas vadlīnijām. Vadlīnijas sastādītas kopnēm, kuru izgatavošanā lietots S235, S275 vai S355 klases tērauds, apskatītas 3 dažādas pieliktās slodzes aprēķina/normatīvās vērtības attiecības: 1.35, 1.425 un 1.50. Apskatītas 18 kopnes tipa/tērauda/slodzes attiecības kombinācijas, katrā no tām vadlīnijas sastādītas no 201 mēģinājuma kopas kopā pētījuma rezultāti sastādīti no 3618 eksperimentu datu apkopošanas. Darba apjoms 87 lpp., 20 tabulas, 96 attēli, 5 pielikumi, 51 izmantotās literatūras avots.
Keywords telpiska kopne, dimensionēšana, API, vadlīnijas, optimizācija
Keywords in English spatial truss, dimensioning, API, guidelines, optimization
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 17.06.2013 18:35:41