Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Materials Technology and Design
Title in original language Stikla plastikāta sēdmēbele
Title in English Fiberglass Plastic Seat
Department Institute of Design Technologies
Scientific advisor Dr.arch.,docente A.Ulme
Reviewer Dr.habil.sc.ing., profesore S.Kukle
Abstract Savicka A., Stikla plastikāta sēdmēbele : bakalaura darbs ar projekta daļu. RTU TTDI Materiālu tehnoloģiju un dizaina studiju programma. Rīga, 2013. Bakalaura darbs Stikla plastikāta sēdmēbele uzrakstīts latviešu valodā, darba saturs izklāstīts 137 lapaspusēs, ilustrācijai izmantoti 122 attēli, 25 tabulas, 90 bibliogrāfiskie avoti, 8 rasējumi. 10 nodaļās un 56 apakšnodaļās veidotais apraksts satur aktuālu mūsdienu mēbeļu dizaina attīstības tēmu. Rakstiskajai darba formai pievienots izstrādātais dizaina objekts sēdmēbele Leep, mērogā 1:1. Darba ietvaros tiek izstrādāta sēdmēbeles Leep līnija ar 4 mēbeles variācijām, kuras paredzēts izvietot sabiedriskās un privātajās telpās. Sēdmēbele Leep rada nelielu noslēgtu teritoriju - telpu telpā, kas rada zināmu privātuma sajūtu. Darbā apkopota informācija par sēdmēbeles kompozicionālo veidolu, aprakstīti konstruktīvie risinājumi, pamatota izvēlēto materiālu izvēle. Produkta iespējamā ražošana tiek aprakstīta uzņēmuma SIA TRIANGOLO darbības ietvaros. Darbā izstrādāti sēdmēbeļles ražotnes un biroja telpu plāni, izveidota tehnoloģisko procesu apstrādes gaita mēbeles izgatavošanai, analizēta esošā tirgus situācija un iespējamie konkurenti. Stikla plastikāta sēdmēbeles pašizmaksas noteikšanai tiek veikti aprēķini, kas sevī ietver materiālu kalkulāciju, tehniskā aprīkojuma, telpu īres, darba algu, u.c. izmaksas.
Keywords Stikla plastikāta sēdmēbele
Keywords in English Fiberglass Plastic Seat
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 14.06.2013 23:51:00