Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Piemērota grunts materiāla modeļa izvēle grunts atbalsta konstrukciju aprēķinā"
Title in English "Appropriate soil material model for soil retaining structures calculation"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor K.Bondars
Reviewer J.Marnauza
Abstract ŠTERNS Kristaps. Piemērota grunts materiāla modeļa izvēle grunts atbalsta konstrukciju aprēķinā: maģistra darbs Rīga, Rīgas Tehniskā universitāte, Būvniecības fakultāte, Būvkonstrukciju katedra, 2013. 102 lpp. Maģistra darbs satur 10 tabulas, 95 attēlus un grafikus un pielikumus. Darbā izmantoti 109 literatūras avoti. Maģistra darbā tiek veikta lokanu atbalsta sienu konstrukciju analīze atkarībā grunts materiāla modeļa dispersām gruntīm. Pētījumu teorētiskā daļā sākumā tiek apskatīti atbalsta konstrukciju veidi, dispersu grunšu īpašības, bet sīkāk apskatīti dažādi grunšu materiāla modeļi, kas apraksta dispersu grunšu spriegumstāvokli. Pētījuma eksperimetālajā daļā apstrādāti dati par trīsasu, konsolidācijas, bīdes testiem, Aterberga robežām un granulometriju uz grunti. Dati izmantoti, lai modelētu ar datorprogrammu 42 trīsasu un 88 konsolidācijas testus. Papildus pētījumā izmanoti lauka pārbaužu dati no 27 CPT zondāžām, kas kopā veido 1080 m zondāžas garumu. Veikta korelācija starp lauka pārbaudēm un laboratorijā iegūtajiem datiem. Aprēķinam izmantots 1 grunts spiediena modelis un 3 galīgo elementu metodes grunts materiāla modeļis. Modelēta viena dabā esoša rievsiena, un salīdzinātas horizontālās deformācijas pēc monitoringa datiem un aprēķinā iegūtām deformācijām. Modelētas 15 tipu atbalsta sienas, kur katram tipam ir savi grunšu fizikāli mehāniskie raksturlielumi, un modelēts pēc 4 grunts materiāla modeļiem (kopā 60 modeļi). Pētījuma mērķis ir salīdzināt piepūles un deformācijas kontrukcijās un noteikt katra materiāla modeļa lietošanas ierobežojumus. Tas ļaus projektēt ar lielāku ticamību, drošību un ekonomiskumu.
Keywords ģeotehnika, grunšu mehānika, grunts matriāla modelis, grunts atbalsta konstrukcija, rievsiena
Keywords in English geotechnics, soil mechanics, soil material model, soil retaining wall, sheet-pile wall
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 14.06.2013 23:18:58