Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Investīciju izmantošanas efektivitāte uzņēmējdarbībā"
Title in English "Efficiency of application of investments in entrepreneurship"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec.,prof. J.Zvanītājs
Reviewer
Abstract Maģistra darba tēma ir Investīciju izmantošanas efektivitāte uzņēmējdarbībā. Investīcijas ir viens no svarīgākajiem katras valsts ekonomikas raksturlielumiem. Investīcijas nodrošina tautsaimniecības attīstību nākotnē un ietver tos ekonomiskos labumus, kas tiek patērēti gada laikā. Visnozīmīgākās Latvijai ir ārvalstu investīcijas, jo tās ir nozīmīgs kapitāla avots, ārvalstu pieredzes, tehnoloģijas un vadības prakses pārņemšanas līdzeklis. Ārvalstu investīcijas palīdz samazināt maksāšanas bilances deficītu gan kapitāla pieplūdes dēļ, gan pieaugot jaunizveidoto uzņēmumu produkcijas eksportam. Latvijas tautsaimniecības stāvoklis un tās tālāka attīstība ir cieši saistīta ar investīcijām un to piesaisti. Veselības aprūpe tiek finansēta no valsts speciālā veselības aprūpes budžeta, līdz ar to arī valsts garantēto veselības aprūpes pakalpojumu cenas ir viszemākās Eiropā. Tās nesedz visas reālās izmaksas. Tā rezultātā veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju nolietotās infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes atjaunošanā, kapacitātes celšanā un attīstībā galvenā loma ir investīcijām. Valstī veselības aprūpes nozarē tiek veikti pasākumi, kas veicina regulēta tirgus principu ieviešanu veselības aprūpē, pakāpeniski tuvina valsts noteikto veselības aprūpes pakalpojumu cenas reālajiem pakalpojumu sniegšanas izdevumiem un nodrošina noteiktu un stabilu pakalpojumu izvietojuma struktūru ilgtermiņā. 2010.gadā Latvijā veselības ir izveidojusies krīzes situācija, kas skar gan veselības aprūpes darbiniekus, gan pacientus. Investīcijas ir viens no nozīmīgākajiem veselības aprūpes pakalpojumu infrastruktūras vidēja un ilgtermiņa attīstības priekšnosacījumiem un kopējās politikas ieviešanas instrumentiem. Samazinātā finansējuma apstākļos veselības aprūpē, ārstniecības iestādēm ir jāpiedāvā pilnīgi skaidri un nepārprotami finansēšanas un norēķinu principi. Rezultātu ilustrēšanai darbā tiek izmantoti 24 attēli, 20 tabulas un 9 pielikumi. Darbs satur 131 lappuses.
Keywords Investīcijas; efiktivitāte; uzņēmējdarbība; veselības aprūpes nozare
Keywords in English Investments; efficiency; entrepreneurship; health care sector
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 18.04.2011 17:07:04