Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Terminoloģijas tulkošana telesakaru nozarē
Title in English Translation of Terminology in the Field of Telecommunications
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Asociētā profesore Marina Platonova
Reviewer
Abstract Maģistra darba autors ir Artur Uzbekov, RTU profesionālās maģistra studiju programmas 2. kursa students. Darba tēma ir "Terminoloģijas tulkošana telesakaru nozarē". Darbs sastāv no trīs daļām: analītiskās daļas, teorētiskās daļas un praktiskās daļas. Maģistra darbs arī satur ievadu, nobeigumu, bibliogrāfiju,terminu glosāriju un avottekstu. Bibliogrāfijā ir atspoguļoti 33 informācijas avoti, 3 no kuriem ir Interneta avoti. Kopējais darba apjoms ir 130 lpp., neieskaitot pielikumus. The total volume of the work is 153 pages (excluding the appendices).
Keywords Terminoloģija, Aizguvumi, Abreviatūras, Terminu darināšana un Standartizācija
Keywords in English Terminology, Borrowings, Abbreviations, Term Formation Patterns and Standardization
Language eng
Year 2013
Date and time of uploading 14.06.2013 14:40:44