Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Terminu darināšanas modeļu analīze tehniskajā tulkošanā
Title in English The Analysis of Term-Formation Patterns in Technical Translation
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Dr.philol., Mag.oec., asoc.prof. Marina Platonova
Reviewer Mag.philol., lekt. Oksana Samuilova
Abstract Bakalaura darba nosaukums ir Terminu darināšanas modeļu analīze tehniskajā tulkošanā. Darba autore ir Vladislava Rudaka, Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķās valodniecības institūta studente. Autore izpēta terminu darināšanas paņēmiena priekšstatu, kā arī šo procesa īpatnības gan avotvalodā, gan mērķvalodā. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām: teorētiskās daļas un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā autore pārskata dažādu zinātnieku pamatdarbus, sāgādā būtiskus piemērus un analizē avottekstu. Darba praktiskajā daļā sniedz teksta tulkojumu no grāmatas System Design for Telecommunication Gateways (2011). Bakalaura darbs sastāv no 117 lapām. Šis darbs iekļauj ievadu, teorētisko daļu (30 lapas), praktisko daļu (77 lapas), secinājumus, bibliogrāfijas un trīs pielikumus (divi glosāriji, kas satur specifiskas terminoloģijas tulkojumu un abreviatūru tulkojumu; kā arī oriģinālo tekstu). Bibliogrāfijā minētas 47 grāmatas un raksti, 10 interneta avoti un 8 vārdnīcas.
Keywords morfoloģija, semantika, terminu darināšanas modelis, tehniskā tulkošana
Keywords in English morphology, semantics, term-formation pattern, technical translation
Language eng
Year 2013
Date and time of uploading 14.06.2013 13:17:59