Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Chemistry
Title in original language Milnaciprāna hidrogēnhlorīda starpproduktu ražošanas iecirkņa tehnoloģiskais projekts A/S Grindeks
Title in English The technological project of Milnacipran hydrochloride intermediate production unit at JSC Grindeks
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Mg.sc. Normunds Zelčāns, Dr.chem. Ērika Bizdēna, Dr.sc.ing. Jurijs Ozoliņš
Reviewer Dr.chem. Aigars Jirgensons
Abstract Maģistra darba tēma ir „Milnaciprāna hidrogēnhlorīda starpproduktu ražošanas iecirkņa tehnoloģiskais projekts A/S “Grindeks” ”. Literatūras apskatā apkopota informācija par milnaciprāna un to atvasinājumu bioloģiskajām īpašībām un sintēzes metodēm. Eksperimentālā daļa veltīta milnaciprāna starpproduktu ražošanas tehnoloģijas pārnesei no laboratorijas iekārtām uz lielāka mēroga ražošanas iekārtām. Detalizēti izpētīts ražošanas tehnoloģiskais process. Veikta tehnoloģiskā procesa optimizācija un noskaidrota sakarība starp milnaciprāna hidrogēnhlorīda sintēzes masas pārneses procesiem lielākā mērogā. Izpētīta sakarība starp milnaciprāna hidrogēnhlorīda starpproduktu ražošanas reakcijas laiku, starpproduktu iznākumu un piemaisījumu profilu. Par pamatu ņemot ražošanas procesa mērogošanas laikā iegūtos datus, maģistra darba ietvaros piedāvāts jauns milnaciprāna hidrogēnhlorīda starpproduktu ražošanas tehnoloģiskais projekts ar jaudu 2580 kg gadā. Pēc veiktiem tehnoloģiskiem aprēķiniem var secināt, ka iegūtā jaunā tehnoloģiskā shēma ir piemērota milnaciprāna hidrogēnhlorīda starpproduktu ražošanas procesam. Izmantojot RTU Zinātniskās bibliotēkā pieejamo literatūru, internetu un elektroniskās datu bāzes ScienceDirect, Espacenet, SpringerLink un Beilstein Crossfire, apskatīti literatūras avoti angļu, latviešu un krievu valodā, kas izdoti laika periodā no 1966. līdz 2010. gadam. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 117 lpp., darbs satur 24 shēmas, 27 attēli, 34 tabulas, 6 pielikumi, 88 formulas un izmantoti 74 literatūras avoti.
Keywords MILNACIPRĀNS, MILNACIPRĀNA HIDROGĒNHLORĪDS, TEHNOLOĢISKAIS PROJEKTS, RAŽOŠANAS TEHNOLOĢIJAS PĀRNESE
Keywords in English MILNACIPRAN, MILNACIPRAN HYDROCHLORIDE, TECHNOLOGICAL PROJECT, TECHNOLOGY TRANSFER
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 14.06.2013 12:11:52