Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Business Informatics
Title in original language Biznesa intelekta risinājumu lietderības analīze bankās
Title in English Feasibility Analysis of Business Intelligence Solutions in Banks
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor M.Kirikova, STP katedras profesore
Reviewer U.Sukovskis, Lietišķo datorzinātņu katedras profesors
Abstract Maģistra darbs ir veltīts Biznesa intelekta risinājumu ieviešanai bankās. Darbā veiktajā izpētē ir izmantots Starptautiskā Biznesa Analīzes Institūta izstrādātais Biznesa Analīzes palīglīdzeklis BABOK. Papildus autors izmanto zinātnisko literatūru, lai pārbaudītu vai palīglīdzeklī ieteiktie zināšanu apgabali ir piemēroti Biznesa inteliģences intelekta risinājumu ieviešanai banku sektorā. Darbā pievērsta pastiprināta uzmanība šo risinājumu lietderīguma novērtēšanai. Autors secina, ka šajā zināšanu apgabalā iespējams izmantot informācijas sistēmas projekta alternatīvu lietderības novērtēšanas metodi LIETIS. Autors piedāvā tās uzlabojumus, lai metode labāk atbalstītu biznesa intelekta risinājumu salīdzināšanu īpaši Latvijas banku sektorā. Maģistra darbā ir izmantotas šādas pētniecības metodes dokumentu analīze, intervijas un prototipēšana. Iegūtā informācija no zinātniskās literatūras savienojumā ar esošo profesionālo pieredzi, iegūtajiem datiem par tipveida Latvijas banku sistēmām un Biznesa intelekta eksperta ieteikumiem ir apvienota ieteikumos Biznesa intelekta risinājumu ieviešanai bankās. Lai labāk strukturētu darbu, tas tika sadalīts piecās daļās. Pirmajā daļa iepazīstina ar izpētes jomām, otrajā daļā ir aprakstīts maģistra darba tvērums. Trešajā daļā ir sīki iztirzāti un lietoti visi BABOK palīglīdzekļa aprakstītie zināšanu apgabali. Ceturtā daļa ir veltīta detalizētai lietderības noteikšanas metožu analīzei. Piektajā daļā ir parādīti veiktie modelēšanas un prototipēšanas eksperimenti. Secinājumi rezumē veikto darbu un sniedz ieteikumus turpmākajai izpētei. Maģistra darbā ir 100 lappuses, 35 attēli, 19 tabulas, 3 pielikumi un 35 nosaukumu informācijas avoti.
Keywords biznesa intelekts; prasību analīze; lietderības noteikšanas metodes; datu noliktavas; bankas;
Keywords in English business intelligence; IS feasibility study; requirement analysis, data warehouse; dashboards; banks
Language eng
Year 2013
Date and time of uploading 14.06.2013 11:12:17