Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language "Mazjaudas vēja enerģētisko iekārtu izmantošana transporta izmaksu samazināšanai"
Title in English "Use of small wind power plants for transport cost reduction"
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor E.Kamoliņš
Reviewer
Abstract Bakalaura darba Mazjaudas vēja enerģētisko iekārtu izmantošana transporta izmaksu samazināšanai autors ir Anatolijs Bižāns. Darbs ir izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Enerģētikas institūta Elektrisko mašīnu un aparātu katedrā studiju programmas Enerģētika un elektrotehnika ietvaros. Darba mērķis ir noskaidrot vai Latvijā privātpersonai ir iespējams nodrošināt sevi ar elektroenerģiju izmantojot mazjaudas vēja enerģētiskās iekārtas un papildus izmantot šo enerģiju elektromobiļa uzlādei, rezultātā samazinot transporta izmaksas. Darbs sastāv no anotācijas, satura rādītāja, ievada, četrām nodaļām, secinājumiem un literatūras saraksta. Pirmajā nodaļā ir apskatītas dažādu uzņēmumu tirgū piedāvātās vēja enerģētiskās iekārtas, aprakstītas to konstruktīvas īpatnības un tehniskie parametri, minēti dažādu tipu vēja iekārtu trūkumi un priekšrocības, kā arī apskatīta Latvijas vēja karte. Otrajā nodaļā ir izskaidrota elektromobiļa uzbūve, apskatīti dažādu uzņēmumu tirgū piedāvāti elektromobiļi un elektriskie motocikli, to tehniskie parametri, ka arī tika apskatīti daži mīti par elektriskajiem transportlīdzekļiem. Trešajā nodaļā ir apskatīti dažādi enerģijas akumulēšanas principi un iekārtas. Ceturtajā nodaļā ir veikti aprēķini vienas mājsaimniecības izmaksas ar izmantojamiem dažāda tipa transportlīdzekļiem, ar vēja enerģētisko iekārtu vai bez tās. Darbs sastāv no 59 lapaspusēm, darbā ir 17 tabulas, 24 attēli, ir izmantoti 42 literatūras avoti.
Keywords VEI, Vēja enerģetiska iekārta, elektromobiļis, elektromotocikls, izmaksas
Keywords in English wind power plants, EV, electric vehicle, electric motorcycle, costs
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 14.06.2013 04:04:10