Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Imitācijas modelēšanā bāzēta daudzešelonu piegādes ķēdes krājumu vadības stratēģijas izpēte
Title in English Simulation-based Study of Multi-echelon Supply Chain Inventory Management
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. sc. ing. Jeļena Pečerska
Reviewer Dr. sc. ing. Oļesja Večerinska
Abstract Šī darba mērķi ir izstrādāt daudzešelonu piegādes ķēdes imitācijas modeli SIMUL8 programmatūras vidē, kā arī izveidot lietotājam draudzīgi un viegli saprotamu saskarni starp modeli un lietotāju. Tika izpētītas krājumu vadības stratēģijas, kas piemērotas daudzešelonu piegādes ķēdei ar krājumu papildināšanu no reģionālās noliktavas. Tika apskatītas mācību procesā izmantojamās spēles, kas saistītas ar piegādes ķēdes vadību, kā arī apskatīta mācību spēļu vajadzība studiju priekšmetos. Darbā ir apskatītas pasaules universitāšu studiju programmas, kas studiju priekšmetos apskata piegāžu ķēžu vadību. Izpētot un analizējot imitācijas modelēšanā bāzētu spēli DIC_XIM, tika izstrādāts konceptuālais modelis piegādes ķēdei. Pēc šī konceptuālā modeļa tika izveidots modelis SIMUL8 diskrētu notikumu modelēšanas vidē, kas atbilst pēc parametriem un darbības DIC_XIM spēlei. Ir paveikta izstrādāta modeļa adekvātuma pārbaude, veicot modeļa verifikāciju un validāciju. SIMUL8 modeļa izstrādes gaitā tika novērstas DIC_XIM mācību spēlē pieļautas aprēķinu kļūdas. Izveidotais modelis tika izmantots eksperimentu veikšanai un labākas krājumu vadības stratēģijas izvēlei daudzešelonu piegādes ķēdē. Bakalaura darba sākumā uzstādītie mērķi ir sasniegti un uzdevumi ir izpildīti. Imitācijas modelis ir izveidots funkcionāls. Modeļa saskarne ar lietotāju ir izveidota tā, lai lietotājam būtu ērti ievadīt nepieciešamās vērtības, kā arī ir apskatītas krājumu vadības stratēģijas, kuras var pielietot šā modeļa darbībā.
Keywords SIMUL8, Daudzešelonu piegādes ķēdes.
Keywords in English SIMUL8, Multi-echelon Supply Chain
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 13.06.2013 16:02:29