Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Raksturīgāko atribūtu izraudzīšanās un iegūšana studiju kursu salīdzināšanai
Title in English Selection and Extraction of Features for Comparing University Courses
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor I.Birzniece, LDI pētniece
Reviewer I. Andersone, LDI pētniece
Abstract Bakalaura darbs ir saistīts ar studiju programmu kursu raksturīgāko atribūtu noteikšanu un salīdzināšanu. Tas ir aktuāli, piemēram, studentiem dodoties apmaiņas programmās, lai, ārvalstīs, apgūstot studiju programmu, iegūtos kredītpunktus varētu pārskaitīt uz savu studiju programmu. Tādēļ arī ir svarīgi pareizi izvēlēties atribūtus, kas visvairāk raksturo kursu, kā arī atribūtu salīdzināšanas iespējas, kuras varētu atvieglot daļēji automātiski risinājumi. Darbā ir aprakstīti un salīdzināti raksturīgākie 20 Eiropas valstu universitāšu studiju priekšmetu atribūti, izpētītas problēmas, ar kurām nākas saskarties ieejas datu sagatavošanā, izanalizētas raksturojošās pazīmes, kas ļautu veikt kursu daļēji automātisku salīdzināšanu. Noskaidroju, kurām universitātēm ir/nav šie atribūti, piemēram, studiju priekšmeta kods, skaidrojums; izpētīju, vai ir uzrādīti kredītpunkti par saturu un mācību ilgumu; izanalizēju, kāda informācija par kursu ir pieejama un kā tā tiek atspoguļota, noskaidroju, kādi ir sasniegtie mācību rezultāti un kredītpunktu skaits par studiju priekšmetu kursā; veidoju secinājumus par katru no raksturīgākajiem atribūtiem un to nozīmi, analizējot, kurš atribūts salīdzināšanas gaitā rada lielākās grūtības. Lai visu to pilnvērtīgi salīdzinātu. nepieciešamas eksperta zināšanas, tādēļ esmu novērtējis iegūtos rezultātus un izteicis savas domas, kas būtu noderīgas tālākiem pētījumiem šajā jomā. Darba pamattekstā ir 42 lappuses, 12 attēli, 3 tabulas, 11 nosaukumu informācijas avoti.
Keywords studiju virzieni
Keywords in English fields of study
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 13.06.2013 12:07:53