Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Idiomas tehnisko tekstu tulkošanā
Title in English Idioms in Technical Text Translation
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Mag.philol., lekt. Diāna Rūpniece
Reviewer Dr.philol., Mag.oec., asoc.prof. Marina Platonova
Abstract Bakalaura darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķās valodniecības institūta profesionālās bakalaura studiju programmas Tehniskā tulkošana 4. kursa studente Dārta Rīna. Bakalaura darba temats ir Idiomas tehnisko tekstu tulkošanā, un tas sastāv no ievada, teorētiskās daļas, praktiskās daļas, secinājumiem, bibliogrāfijas, kā arī pieciem pielikumiem, kuros iekļauti 4 glosāriji un avotteksts angļu valodā. Bakalaura darba teorētiskā daļa sastāv no piecām nodaļām, kurās aprakstīts idiomas jēdziens, tam piemērotākās tulkošanas metodes un stratēģijas, kā arī idiomu tulkošanas piemēri no darba praktiskās daļas, uzsvaru liekot tieši uz tehnisko tekstu tulkošanu. Bakalaura darba praktiskā daļa sastāv no avotteksta Green Restorations: Sustainable Building and Historic Homes, kura autors ir Ārons Lubeks, tulkojuma latviešu valodā. Bibliogrāfijā iekļautas 18 vārdnīcas, 31 grāmata, 3 elektroniski dokumenti, kā arī 3 tiešsaistes datubāzes. Bakalaura darbs sastāv no 101 lappusēm (neieskaitot pielikumus).
Keywords idiomas, frazeoloģija, technical translation
Keywords in English idioms, phraseology, tehniskā tulkošana
Language eng
Year 2013
Date and time of uploading 13.06.2013 10:57:31