Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemistry
Title in original language 2-(Piridīnil)metilēnindandion-1,3-dionu sintēze un to spektroskopiskās un termiskās īpašības
Title in English Synthesis of 2-pyridinylmethylene indan-1,3-diones and their spectroscopic and thermal properties
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr. hab. chem. V. Kampars, Dr. chem. P.Pastors
Reviewer Dr. chem. M. Roze
Abstract Bakalaurā darbā apskatītas indān-1,3-diona reakcijas ar komerciāli pieejamiem piridīn-2-karbaldehīdu, piridīn-3-karbaldehīdu un piridīn-4-karbaldehīdu un to produktu spektroskopiskās un termiskās īpašības. Reaģenti ņemti dažādās molārās attiecībās, taču visos gadījumos rodas produktu maisījums, kuru sadalīt atsevišķos savienojumos daudzkārt neizdodas. Indān-1,3-diona reakcijā ar piridīn-3-karbaldehīdu un piridīn-4-karbaldehīdu rodas divi pamatprodukti: attiecīgi 2-(piridīnīl)metilidēn-1,3-indāndioni kondensācijas produkti pēc Knoveanagela un 2-[(3-hidroksi-1-okso-1H-inden-2-il)(piridīnil)metiliden]-1H-indene-1,3(2H)-dioni tālākas kondensācijas produkti pēc Mihaela. Abi kondensācijas produkti veidojas paralēli un vienlaicīgi notiek arī retro-Michaela reakcija. Reakcijā ar piridīn-2-karbaldehīdu rodas daudzu produktu maisījums. Dažiem no iegūtajiem savienojumiem struktūra noskaidrota ar KMR, IS un UV/VIS spektru datiem, ka arī AIŠH-MS analīzes datiem. Divu savienojumu struktūra apstiprināta ar rentgenstrukturanalīzes palīdzību.
Keywords PIRIDĪN-2; PIRIDĪN-3 UN PIRIDĪN-4-KARBALDEHĪDI, INDĀN-1,3-DIONS, KONDENSĀCIJA, KNOEVENAGEL, MICHAEL
Keywords in English PYRIDINE-2, PYRIDINE-3 AND PYRIDINE-4-CARBALDEHYDE, 1,3-INDANEDIONE, CONDENSATION REACTIONS, KNOEVEN
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 12.06.2013 23:37:32