Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Materials Science
Title in original language Kalcija fosfātu kaulu cementu īpašību uzlabošana lokālai palēninātas izdalīšanās zāļu piegādes sistēmai
Title in English Improvement of calcium phosphates bone cement properties for the local slow release drug delivery
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr.sc.ing. Dagnija Loča, Dr.sc.ing. Zilgma Irbe
Reviewer Dr.med. Ilze Šalma
Abstract Maģistra darbā apskatīta iespēja iegūt ar biosaderīgām mikrošķiedrām stiegrotus kalcija fosfātu kaulu cementu kompozītmateriālus. Literatūras apskatā apkopota informācija par dažādiem kalcija fosfātiem, medicīnā pielietojamiem kalcija fosfātu kaulu cementiem un polimēriem, raksturojot to īpašības un pielietojuma jomu, kā arī informācija par kalcija fosfātu kaulu cementu modificēšanas iespējām. Eksperimentālajā daļā iegūti kalcija fosfātu kaulu cementu/mikrošķiedru un kalcija fosfātu kaulu cementu/mikrošķiedru/vankomicīnu saturošu PLA mikrokapsulu kompozīti, pētītas to īpašības, kā arī novērtēta pagatavoto cementu piemērotība palēninātas izdalīšanās vankomicīna piegādes sistēmu izveidei. Literatūras apskatā apkopota informācija par laika periodu no 1982. līdz 2013. gadam, izmantojot datu bāzes SpringerLink, ScienceDirect, interneta resursus, kā arī zinātniskās grāmatas. Maģistra darbs ir uzrakstīs latviešu valodā, satur 83 lpp, 37 attēlus, 23 tabulas un darbā izmantoti 105 literatūras avoti.
Keywords KALCIJA FOSFĀTU KAULU CEMENTI, POLILAKTĀTS (PLA), ZĪDS, STIEGROŠANA, MIKRODAĻIŅAS, ZĀĻU PIEGĀDES SIS
Keywords in English CALCIUM PHOSPHATE BONE CEMENT, POLY(LACTIC ACID), SILK, FIBER-REINFORCEMENT, MICROPARTICLES, DRUG DE
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 12.06.2013 14:31:28