Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Koka paneļu tehnoloģijas pielietošanas efektivitāte ēku būvniecībā"
Title in English "Efficiency of application of wood panelling technology in the construction of buildings"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor V.Lūsis
Reviewer J.Biršs
Abstract Maģistra darba tēma ir Koka paneļu tehnoloģijas pielietošanas efektivitāte ēku būvniecībā. Darba mērķis ir iepazīties ar koka paneļu tehnoloģiju, tās pielietošanas iespējām, priekšrocībām, trūkumiem un pielietošanas efektivitāti ēku būvniecībā. Darbs izstrādāts atbilstoši maģistra darba uzdevumam un sastāv no 6 nodaļām. Tajās aplūkota koka paneļu tehnoloģija, tās pielietošanas iespējas, priekšrocības un trūkumi. Darba pēdējā nodaļā veikta tirgus izpēte un produkta realizācijas iespējas. Lai noteiktu tehnoloģijas pielietošanas efektivitāti, darba gaitā veikti teorētiski aprēķini. To rezultātā noteiktas teorētiskās U-vērtības un būvniecības izmaksas Latvijā izplatītāko būvniecības veidu ēkām. Tās salīdzinātas ar koka paneļu ēkas attiecīgajām vērtībām. Lai pārliecinātos par koka paneļu ēku teorētiski iegūto rezultātu atbilstību realitātei, tika veikti 3 eksperimenti: 1) Termogrāfija eksistējošai koka paneļu dzīvojamajai ēkai, kas ļauj noteikt vājās vietas konstrukcijā; 2) Siltuma plūsmas blīvuma mērījumi caur ārsienu esošai koka paneļu dzīvojamajai ēkai, kas ļauj aprēķināt reālo U-vērtību ēkas koka karkasa ārsienai; 3) Siltuma plūsmas mērījumi laboratorijas apstākļos karstā gaisa plūsmas iekārtā LaserComp FOX600 rūpnieciski izgatavotam koka karkasa panelim, kas ļauj aprēķināt parauga U-vērtību un salīdzināt šo rezultātu ar iepriekšējā eksperimentā iegūto reālos apstākļos. Eksperimentos iegūtie dati tika apstrādāti, to iegūtās vērtības salīdzinātas savā starpā, kā arī ar teorētiski iegūtajām vērtībām. Tas ļauj izdarīt secinājumus par teorētisko rezultātu precizitāti un ēkas konstrukcijas, šajā gadījumā koka karkasa ārsienas, siltuma caurlaidību. Darba beigās izdarīti secinājumi par tehnoloģijas pielietošanas efektivitāti. Maģistra darba apjoms 91 lpp., darbā izmantota informācija no 40 literatūras avotiem, ievietoti 74 attēli, 18 tabulas.
Keywords Koka paneļu ēkas, koka karkasa ēkas, energoefektivitāte, siltuma plūsmas mērījumi, termogrāfija
Keywords in English timber element houses, timber frame houses, efficiency, heat flow measurements, thermography
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 12.06.2013 12:57:01