Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Mechatronics
Title in original language Olu bretu pakošanas līnija
Title in English Egg containers packing line
Department
Scientific advisor N.Mozga
Reviewer M.Irbe
Abstract Darba mērķis - olu bretu pakošanas līniju izstrādāšana un integrēšana jau esošā automatizētā sistēmā. Darbs sastāv no aprēķinu paskaidrojošās daļas, grafiskās daļas un pielikumiem. Aprēķinu paskaidrojošajā daļā tiek analizēti olu bretu pakošanas līnijas iespējamie konstrukcijas varianti. Aprēķinu un analīzes ceļā tiek pamatota galveno pakošanas līnijā ietilpstošo mezglu izvēle. Automatizācijas uzdevums tiek risināts izvēloties nepieciešamos elektriskos un vadības komponentus, kā arī sastādot vadības algoritmu. Darbs satur ekonomisko pamatojumu, darba aizsardzības plānu un risinājuma vides atbilstības apskatu Grafiskajā daļā ir iekļauti iekārtas kopskata rasējums un atsevišķu konstrukcijas mezglu kopsalikuma rasējumi, kā arī pneimatiskās, kinemātiskās, elektriskās shēmas un vadības algoritmu blokshēmas Pielikumā tiek iekļauta galveno konstrukcijas mezglu specifikācijas. Darba rezultāts ir izstrādātā automātiskā olu bretu pakošanas līnija Bakalaura darbs satur 37 attēlu un 6 tabulas un 12 rasējumi. Bakalaura darba apjoms kopā ar pielikumu ir 74 lappuses, izmantoti 26 literatūras avoti.
Keywords INDUSTRIĀLS ROBOTS, PAKOŠANAS LĪNIJA, OLU BRETE
Keywords in English INDUSTRIAL ROBOT, PACKING LINE, EGG CONTAINERS
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 12.06.2013 11:31:19