Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Hidroksilapatīta sintēzes parametru matemātiskā modelēšana
Title in English Mathematical modeling of hydroxyapatite synthesis parameters
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Mg.sc.ing. Imants Kreicbergs, Dr.sc.ing. Olita Medne
Reviewer Mg.chem. Dace Laudrāte
Abstract Bakalaura darbs satur ievadu, literatūras apskatu, metodisko daļu, rezultātu analīzi, secinājumus un izmantotās literatūras sarakstu. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskās bibliotēkas pieejamā literatūra, elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu, un angļu valodā, kuri izdoti no 1950. līdz 2013. gadam. Darba literatūras apskatā ir aprakstīts par biomateriālu veidiem, hidroksilapatītu, suspensiju maisīšanu, viskozitāti un izanalizēti matemātiskie modeļi relatīvās viskozitātes paredzēšanai. Darba eksperimentālajā daļā pētīta hidroksilapatītu daļiņu izmēri, viszkozitātes atkarība no pieliktās hidroksilapatīta tilpuma daļas, no temperatūras un, no viskozimetra rotācijas ātruma. No iegūtajiem datiem izveidots matemātiskais modelis. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, satur 51 lappuses, 27 attēlus un 7 tabulas, darbā izmantoti 58 literatūras avoti.
Keywords HIDROKSILAPATĪTS, VISKOZITĀTE, RELATĪVĀS VISKOZITĀTES MATEMĀTISKIE MODEĻI, DAĻIŅU IZMĒRU ANALĪZE
Keywords in English HYDROXYAPATITE, VISCOSITY, MATHEMATICAL MODELS OF RELATIVE VISCOSITY, PARTICLE SIZE ANALYSIS
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 12.06.2013 10:01:12