Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Koksnes hemiceluložu antioksidatīvas īpašības
Title in English Antioxidatives properties of wood hemicelullose
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr.sc.ing. Juris Mālers, Dr.chem. Juris Zoldners
Reviewer Dr.sc.ing. Jānis Kajaks
Abstract Bakalaura darba uzdevums bija izdalīt hemicelulozes (HC) no baltalkšņa (Alnus incana), apses (Populus tremula) un bērza (Betula pendula) koku koksnēm, rakturot izdalītas HC un novērtēt to antioksidatīvās īpašības. Darba literatūras apskatā apkopota informācija no referatīvajiem žurnāliem, no zinātniskām grāmatām un datu bāzēm par HC ķīmisko sastāvu, izplatību dabā, kā arī pielietošanas iespējām. Atsevišķi apskatīti antioksidanti, to nozīme dzīvajos organismos un pielietojums rūpnīcās, kā arī apskatīti antioksidanti koksnē un antioksidatīvu īpašību novērtēšanas metodes. Eksperimentālajā daļā tika pārbaudītas antioksidatīvās īpašības koksnes hemiceluložu ūdenī šķīstošajām un nešķīstošajām frakcijām, ekstraktvielām, kā arī hemicelulozēm, kas izdalītas no delignificētas koksnes - holocelulozes. Preparātu antioksidatīvā aktivitate (AO) tika novērtēta izmantojot DFPH un ABTS testus. Salīdzinot AO aktivitāti izdalītajām HC konstatēts, ka augstākais rādītājs ir no baltalkšņa izdalītajiem prerparātiem. Delignificējot hemiceluložu AO aktivitāte ievērojami samazinās. No tā izdarīts secinājums, ka AO veidošanā liela ietekme varētu būt lignīnam. Parādīta arī ļoti augsta AO aktivitate koksnes ekstraktvielām. Konstatēts, HC plēvju ultravioletās gaismas caurlaidība zināmā mērā korelē ar AO aktivitati. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskajā bibliotēkā pieejamā literatūra, elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti, kas izdoti no 1981. līdz 2011.gadam ir latviešu, krievu un angļu valodā. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur 53 lpp, 22 attēlus, 6 tabulas, darbā izmantoti 29 literatūras avoti.
Keywords HEMICELULOZES, POLISAHARĪDI, ANTIOKSIDATĪVĀS ĪPAŠĪBAS
Keywords in English HEMICELLULOSE, POLYSACCHARIDE, ANTIOXIDATIVES PROPERTIES
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 12.06.2013 09:41:18