Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Eksperimentu plānošanas principu pielietojums fermentācijas procesa optimizācijā
Title in English Application of principles of design of experiments for the optimization of fermentation process
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Mg.sc.ing. Oskars Grīgs, Mg.sc.ing. Konstantīns Dubencovs
Reviewer Dr.sc.ing. Māris Puķe
Abstract Bakalaura darbā aprakstīta informācija par mikroorganismu kultivēšanas procesu realizēšanu, to pielietojumu un biomasas ieguves optimizāciju, balstoties uz eksperimentu plānošanas pamatprincipiem. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskajā bibliotēkā pieejamā literatūra un elektroniskās datu bāzes (Science Direct, Springerlink, Wiley u.c.) un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu, angļu un krievu valodās, kas izdoti no 1987. līdz 2013.g. Eksperimentālajā daļā veikti mikroorganisma E. coli kultivēšanas parametru (temperatūras un sākotnējās pH vērtības) optimizācija kolbu eksperimentos, par optimizācijas kritēriju izraugoties OD vērtību pēc 10. kultivācijas stundas. Aprēķinātas un salīdzinātas OD mērījumu iespējamās kļūdu robežas. Definēts optimālā apgabala gradienta virziens. Konstatētas optimālās fizikālķīmisko parametru vērtības un atbilstošais OD iznākums. Iegūts 2. kārtas optimizācijas regresijas vienādojums atsevišķu faktoru un to mijiedarbības ietekmes novērtēšanai uz OD gala vērtību. Veikts pārbaudes eksperiments atrasto optimālo parametru punktā. Eksperimentu matemātiskā optimizācija un rezultātu novērtēšana veikta ar programmatūru MODDE 7.0 (Umetrics). Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur 62 lpp, 28 attēlus, 11 tabulas, 4 pielikumus, darbā izmantots 41 literatūras avots.
Keywords MIKROORGANISMU KULTIVĒŠANA, EKSPERIMENTU PLĀNOŠANA, FERMENTĀCIJAS PROCESU OPTIMIZĀCIJA
Keywords in English CULTIVATION OF MICROORGANISMS, DESIGN OF EXPERIMENTS, OPTIMIZATION OF FERMENTATION PROCESS
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 11.06.2013 17:46:08