Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Turcijas dalība Muitas Savienībā un tās ietekme uz Turcijas tirgu
Title in English Turkey’s Custom Union Membership and its Affects on Turkish Economy
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Asociētā Profesore Liene Ādamsone
Reviewer Doktors Konstantins Kozlovskis
Abstract Adir N.E., Turcijas Muitas Savienības līgums un tā ietekeme uz Turcijas ekonomiku: Maģistra darbs/ N.E. ADIR, Liena Adamsone, assoc. prof.- Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts, Ārzemju studentu departaments, maģistra programma Uzņēmējdarbība un vadība 2013.-p. 76. Šis maģistra darbs ir rakstīts angļu valodā. Maģistra darbs, galvenokārt, sastāv no trīs daļām: analītiskās, teorētiskās un praktiskās daļas. Darbā tika izmantota ekonomiskā un mācību literatūra un interneta resursi. Autors, galvenokārt, analizē Eiropas Savienību (ES) - Turcijas Muitas savienības darbību, pamatojoties uz tehniskām analīzēm un risina jautājumu par muitas līguma ekonomisko ietekmi uz Turcijas ekonomiku. Analītiskajā daļā autors aplūko un analizē Muitas savienību un ar to saistītās definīcijas un terminus, kā piemēram, kopējais tirgus, ekonomiskā integrācija, brīvās tirdzniecības zona. Turklāt, tiek uzsvērta Turcijas pievienošanās Muitas zonai un tā negatīvā ietekme uz Turcijas ekonomiku. Ņemot vērā šo pievienošanos, autors darbā apskatīja pirmos līmeņus saistībā ar Muitas savienību, kā arī tā vēsturisku fonu, analizējot sabiedrības reakciju. Teorētiskajā daļā autors pauž Muitas savienības negatīvo ietekmi Turcijas ekonomiku un aplūko arī positīvos aspektus. Turklāt autors padziļināti aplūkojis statiskos un dinamiskos efetus t.sk. patēriņu, konkurenci, tehnoloģijas. Praktiskajā daļā autors uzsver ES ārējās tirdzniecības līgumus un to postošās sekas uz Turcijas ekonomiku. Konkrētāk, Turcija upurē savu ekonomiku attiecībām ar Trešās pasaules valstīm. Turklāt, tas negatīvi ietekmē Turcijas eksportu, galvenokārt, tekstilizstrādājumiem, kas ir Turcijas augstākā eksporta nozare. Tiek secināts, ka Turcijai nepieciešams pārskatīt Muitas savienības biedrību, ņemot vērā tirdzniecību starp 3-šās puses valstīm. Maģistra darba galvenie uzdevumi: Noteikt Muitas Savienības negatīvo ietekmi uz Turcijas valsts ekonomiku galvenokārt tekstilizstrādājumu nozarē; Noteikt nepilnības tirdzniecībā ar3-šās puses valstīm; zpētīt Muitas Savienības ekonomiskās sekas kopš 1996. gada; Noteikt kā brīvās tirdzniecības līgums negatīvi ietekmē Turcijas valsts ekonomiku; zpētīt iespējamos draudus tekstila uzņēmuma Aksa Akrilik A.S. attīstībai.
Keywords Turcijas Muitas Savienības līgums un tā ietekeme uz Turcijas ekonomiku
Keywords in English Turkeys Customs Union Agreement and Its Effects on Turkish Economy
Language eng
Year 2013
Date and time of uploading 11.06.2013 15:37:50