Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pārdošanas biznesa franšīzes modeļa izstrāde Uzbekistānas tirgum
Title in English Sales Business Franchising Model Development for the Market of Uzbekistan
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Profesore Elīna Gaile-Sarkane
Reviewer Profesore Nataļja Lāce
Abstract Khudaikulova K. Pārdošanas uzņēmuma franšīzes modeļa attīstība Uzbekistānas tirgū: Maģistra darbs / K. Khudaikulova, Elina Gaile-Sarkane, prof. Dr.ec. - Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts, Ārzemju studentu departaments, maģistra programma "Uzņēmējdarbība un vadība" 2013.90lpp. Maģistra darbs ir uzrakstīts angļu valodā. Tās sevī ietver 5 tabulas un 17 attēlus. Bibliogrāfiskais saraksts ietver 45 avotus. Maģistra darbs sastāv no trim daļām: analītiskās,teorētiskās un praktiskās daļas. Analītiskā daļa sākas ar franšīzes kā jēdziena definīciju, kam seko apraksts par pašreizējo franšīzes situāciju Uzbekistānā, tiek nošķirti un aprakstīti dažādi franšīzes un to īpašumtiesību veidi. Turpmāk tiek aprakstīti nosacījumi franšīzes attīstībai, par piemēru izmantojot Latvijas kosmētikas uzņēmumu. Tas arī uzskatāmi parāda galvenos posmus franšīzes sistēmas attīstībā un arī paskaidro teorētisko franšīzes sistēmas modeli. Darbā tiek iezīmētas franšīzes līguma priekšrocības un trūkumi. Teorētiskās daļas sākumā tiek uzskaitīti galvenie faktori, kas ietekmē franšīzes līguma darbības sākšanu Uzbekistānā. Te tiek uzsvērti franšīzes juridiskie un finansiālie aspekti, kā arī ir apskatīti normatīvie un tiesiskie regulējumi, tostarp grāmatvedība un nodokļu specifika. Turpinājumā tiek aprakstīts jauns finanšu modelis franšīzes līguma pārvaldīšanai Uzbekistānā, norādot uz tā priekšrocībām un specifiku. Tiek arī aprakstītas peļņas prognožu metodes, kas ir izmantotas šajā finanšu modelī. Praktiskā daļa sniedz vispārēju informāciju par uzņēmuma, kas ir izvēlēts izpētei. Tiek veikta detalizēta uzņēmuma un tā tirgus vides analīze, SVID analīze ir ieskicētas galvenās konkurētspējas priekšrocības, kā arī mārketings mix un ir veikta klientu klasifikācija. Tam seko pētījums par potenciālo pieprasījumu, atbilstošās datu atlases metodes un tiek aprakstīti galvenie pētījuma rezultāti. Pēc tam tiek ierosinātas atbilstošās metodes franšīzes vadīšanai. Papildus attīstītajam finanšu modelim darbs ietver arī papildu finanšu analīzi, kam seko break-even analīze. Darba noslēgumā ir sniegti galvenie secinājumi un priekšlikumi.
Keywords Pārdošanas uzņēmuma franšīzes modeļa attīstība Uzbekistānas tirgū
Keywords in English Sales Business Franchising Model Development for the Market of Uzbekistan
Language eng
Year 2013
Date and time of uploading 11.06.2013 15:08:49