Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Nanotechnologies of Materials
Title in original language Latvijas mālu un alumosilikātu mikrosfēru izmantošana keramikas ieguvei
Title in English The use of Latvian clays and alumosilicate microspheres for development of ceramics
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr.habil.sc.ing. G.Mežinskis
Reviewer Dr.sc.ing. S.Gaidukovs
Abstract Maģistra darbs sastāv no ievada, literatūras apskata, metodiskās daļas, rezultātu analīzes, secinājumiem un izmantotās literatūras saraksta. Izmantotā literatūra ir latviešu, krievu un angļu valodā, literatūras avoti ir no 1976. gada līdz 2012. gadam. Literatūras apskatā ir apskatītas vieglo pelnu dobas mikrosfēras cenosfēras, Liepas māli, to uzbūve un īpašības, kā arī dots ieskats par cenosfēru pielietošanu. Darbā eksperimentāli pētīti dažādas izcelsmes cenosfēru īpašības - bēruma blīvums, tilpuma aizpildīšanas koeficients, veselu/bojātu cenosfēru attiecība, īpatnējās siltuma vadāmības koeficients, termiskā izturība, u.c. Izstrādātas mālu - cenosfēru keramikas receptūras (ar NaOH , Na2SiO3 vairākās koncentrācijas kopumā 6). Iegūtajiem hibrīdajiem keramikas materiāliem noteikta izsāļošanas pakāpe, spiedes stiprība, ūdens uzsūce, šķietamais blīvums. Aprakstītas iegūto materiālu struktūras īpatnības, kas noteiktas armūsdienīgām pētīšanas metodēm: rentgenstaru difraktometriju, skenējošo elektronu mikroskopiju, mikrodatortomogrāfiju. Maģistra darbs ir rakstīts latviešu valodā un satur 90 lappuses, 43 attēlus, 10 tabulas, 52 literatūras avotus.
Keywords cenosfēras, Liepas māli, kompozītu keramika, mikrodatortomogrāfija
Keywords in English Cenosferes, Liepa deposition clay, composite ceramics, micro computed tomography, X-ray Micro-CT
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 12.06.2013 14:32:23