Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language „AS „REKLĀMDRUKA” tirgus paplašināšanas projekts”
Title in English „Market expansion project in jsc „REKLĀMDRUKA”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor lekt. I. Andersone
Reviewer
Abstract Gailis Z. AS Reklāmdruka tirgus paplašināšanas projekts: Diplomprojekts Gailis Z., Andersone I. Rīga: RTU IEVF Tālākizglītības nodaļa, 2010. 99. lpp. Diplomprojekts ir rakstīts latviešu valodā, to veido piecas daļas, secinājumi un priekšlikumi, bibliogrāfiskais saraksts un pielikumi. Darba apjoms ir 99 lpp. Tajā ir 4 tabulas, 31 attēls un 1 formula. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverti 23 literatūras avoti. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus AS Reklāmdruka tirgus paplašināšanai. Pirmajā darba daļā ir aplūkots uzņēmums un tā tirgus. Ir sniegti galvenie uzņēmuma darbību raksturojošie rādītāji. Otrajā darba daļā ir iekļauti 3 priekšlikumi uzņēmuma tirgus paplašināšanai filiāles atvēršana Daugavpilī, jaunu tirgus meklēšana Skandināvijas valstīs un mājas lapas pilnveidošanas projekts. Darba tehnoloģiskā daļa ir veltīta uzņēmuma datu bāzes analīzei. Darba ceturtajā daļā ir izskatīti uzņēmuma riski un to novēršanas iespējas. Piektā darba daļa ir grafiskā daļa, kas atspoguļo visa diplomprojekta galvenos rezultātus. Nozīmīgākie secinājumi, pie kuriem nonācis ir autors darba izpildes rezultātā apstiprina autora izvirzīto pieņēmumu, ka ar salīdzinoši nelielām investīcijām ir iespējams paplašināt uzņēmuma tirgu gan Latvijā, gan ārvalstīs.
Keywords AS Reklāmdruka tirgus paplašināšanas projekts Diplomprojekts
Keywords in English JSC Reklāmdruka market development project Diploma project
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 18.04.2011 12:03:46