Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Būvmateriālu mazumtirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Title in English Project for improving performance of retail business of building materials
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., lekt. J.Kuškins
Reviewer Mg.oec., lekt. U.Kamols
Abstract Diplomprojekts Būvmateriālu mazumtirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts izstrādāts kā pakalpojuma procesa pilnveidošanas projekts būvmateriālu mazumtirdzniecības uzņēmumam SIA Kalme 4. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām: analītiskā daļa, projekta daļa, tehnoloģiskā daļa, darba un dabas aizsardzības daļa, grafiskā daļa. Diplomprojekta Analītiskā daļa sastāv no 18. lapām. Šajā nodaļā iekļautas 3 tabulas un 8 attēli. Šajā daļā tiek veikta uzņēmuma stipro un vājo pušu analīze, vispārējs uzņēmuma apraksts. Nodaļā ir apskatāma uzņēmuma finanšu informācija un novērtējums esošos tirgus apstākļos. Diplomdarba otrā Projekta daļa sastāv no 19 lapām. Nodaļā iekļautas 9 tabulas un 6 attēli. Šajā darba daļā tiek veikts pakalpojuma procesa pilnveidošanas plāns, tiek definēta uzņēmuma SIA Kalme 4 misija, taktiskie, operatīvie mērķi un uzdevumi, lai uzņēmums varētu veiksmīgi attīstieties ilgtermiņā. Diplomdarba trešā Tehnoloģiskā daļa sastāv no 15 lapām. Nodaļā iekļauti 16 attēli. Šajā daļā darba autors izstrādā SIA Kalme 4 mājas lapu, kas tiek izveidota bezmaksas satura vadības sistēma 1s.lv, tā ietver galveno izvēlnes lapu, no kuras izriet pakārtotas lapas, kas savstarpēji saistītas. Mājas lapa veidota izmantojot fotogrāfijas, attēlus, tabulas, rakstisku informāciju, kas savienota kopējā uzskates materiālā, kas dod daudzpusīgu informāciju par uzņēmumu un tā sniegtajiem pakalpojumiem. Diplomdarba ceturtā Darba un dabas aizsardzības daļa sastāv no 5 lapām. Nodaļā iekļautas 1 tabulas un 1 attēls. Darba aizsardzības daļā tiek apskatīta darba aizsardzības sistēma uzņēmumā, tās iespējamie riski un faktori. Diplomprojekta 5. Grafiskā daļa sastāv no 19 lapām, kurā izvietots 18 attēlu kopums no iepriekš minētajām nodaļām, kas savienots kopējā uzskates materiālā. Darba izstrādāšanai tika izmantota zinātniskā literatūra, interneta resursi, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli.
Keywords Būvmateriālu mazumtirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Keywords in English Project for improving performance of retail business of building materials
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 11.06.2013 14:41:21