Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemistry
Title in original language AEŠH un GH metožu izstrāde un validācija Benzotal® ziedes piemaisījumu un kvantitatīvā satura noteikšanai
Title in English Development and validation of HPLC and GC methods for determination of impurities and assay in Benzotal® ointment
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Mg. chem. K.Kuprevičs, Dr. chem. J.Millers
Reviewer Dr. chem. M.Drille
Abstract BENZOTAL, BENZILBENZOĀTS, AUGSTAS EFEKTĪVITĀTES ŠĶIDRUMA HROMATOGRĀFIJA (AEŠH), GAZU HROMATOGRĀFIJA (GH), PIEMAISĪJUMU UN KVANTITATĪVĀ SATURA NOTEIKŠANA, ZIEDE, VALIDĀCIJA AEŠH un GH metožu izstrāde un validācija Benzotal ziedes piemaisījumu un kvantitatīvā satura noteikšanai. I.Amnuels. Zinātniskie vadītāji: Mg. chem. K.Kuprevičs, Dr. chem. J.Millers. Bakalaura darbs, 97 lpp. Satur 6 attēlus, 45 tabulas, 27 pielikumus un tajā izmantoti 13 literatūras avoti. Darbs uzrakstīts latviešu valodā. Darbā apskatīta piemaisījumu un kvantitatīvā satura analīžu metodes izstrāde un validācija ar AEŠH un GH Benzotal ziedei. Literatūras apskatā apkopota informācija par laika periodu no 1999. līdz 2008. gadam, izmantojot zinātniskus žurnālus, grāmatas, kā arī konferences materiālus.
Keywords BENZOTAL, BENZILBENZOĀTS, AEŠH,GH, PIEMAISĪJUMU UN KVANTITATĪVĀ SATURA NOTEIKŠANA, ZIEDE,VALIDĀCIJA
Keywords in English BENZOTAL, BENZILBENZOATE, HPLC, GH, DETERMINATION OF IMPURITIES AND ASSAY, OINTMENT, VALIDATION
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 11.06.2013 06:26:50