Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Railway Transport
Title in original language Šķirotavas stacijas pieņemšanas parka "A" tehnoloģijas analīze pēc posmā Skrīveri-Krustpils rekonstrukcijās
Title in English Technology Analysis of Receiving Park A of Skirotava Station After Reconstruction of Skriveri-Krustpils Section
Department
Scientific advisor Jānis Eiduks, Dr. sc.ing.,docents
Reviewer Pāvels Gavrilovs, Dr. sc.ing.,docents
Abstract ANOTĀCIJA Maģistra darbā ir aprakstīta Šķirotavas stacijas tehnoloģiskais un ekspluatācijas raksturojums, kā arī apskatīta otrā sliežu ceļu rekonstrukcija dzelzceļa iecirkņī Skrīveri-Krustpils. Tika aprēķināti Šķirotavas stacijas pieņemšanas parkā A sistēmu parametri: ieejošās un izejošās plūsmas intensitāte, masu apkalpošanas sistēmas modelis, sistēmu noslodze, sistēmas elementu matemātiskā gaidīšana, dispersijas un vidējā kvadrātiskā novirze, posmā Skrīveri-Krustpils staciju intervāli. Darba mērķis ir izpētīt Šķirotavas stacijas pieņemšanas parkā A darba procesus un to mijiedarbību. Pētījuma metode pamatojas uz varbūtības teorijas, masu apkalpošanas teorijas un statistikas paņēmienu pielietošanas. Veikta empīrisko datu apstrāde, noteikti to sadalījuma likumi, kā arī veikta empīriskā un teorētiskā sadalījuma atbilstības pārbaude. Iegūtie rezultāti ļauj veikt vilcienu apstrādes analīzi, kas pienāk izformēšanā. Rezultāti var būt izmantoti Šķirotavas stacijas pieņemšanas parkā A pārstrādes spējas palielināšanai, kā arī tiek piedāvāti šīs pārstrādes spējas palielināšanas iespējas. Darba apjoms ir 77 lappuses, kas sevī iekļauj 26 attēlus un 17 tabulas. Darbā ir ievietotas atsauces uz 23 informācijas avotiem un ir pievienoti 4 pielikumi.
Keywords VILCIENS, PIEŅEMŠANAS PARKS A, IEEJOŠA UN IZEJOŠA PLŪSMA, SISTĒMAS NOSLODZE, INTERVĀLU KOEFICIENTI
Keywords in English TRAIN, RECENTERING YARD A, INTENSITY OF INCOMING AND GOING OUT STREAM, COEFFICIENTS OF INTERVALS
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 11.06.2013 03:35:09