Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Lēmumu pieņemšanas metožu mijiedarbība IT firmas darbības optimizācijai
Title in English The Interaction of Decision Making Techniques for IT Company Operation Optimization
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. sc. ing. Ludmila Aleksejeva
Reviewer Mg. sc. ing. Egmonts Treiguts
Abstract Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt uz praktiskiem pētījumiem balstītas rekomendācijas, kuras palīdzēs palielināt IT uzņēmuma darbības efektivitāti. Galvenie darba uzdevumi ir izpētīt uzņēmuma pašreizējo situāciju; veikt informācijas apstrādes paņēmienu un ieviešanas procesa analīzi; izpētīt lēmumu pieņemšanas metodes un to mijiedarbības balstoties uz zināšanām; izstrādāt programmatūru informācijas apstrādes intensitātes novērtēšanai un tam nepieciešamo izpildītāju daudzuma noteikšanai; izveidot algoritmu, kurš palīdzēs optimizēt sludinājumu šablonu izvēles un izveidošanas procesu. Darba analītiskajā daļā tika apskatīti IT uzņēmuma funkcionēšanas principi, definēti uzņēmuma mērķi un uzdevumi, un noteiktas uzņēmuma problēmvietas. Darba teorētiskajā daļā tika izskatīti ekspertu sistēmu, konceptuālo modeļu, produkciju sistēmu, UN / VAI grafu un datu pārmeklēšanas jēdzieni, uz zināšanām balstītu sistēmu izstrādes aspekti, ka arī heiristisko algoritmu būtība. Praktiskajā daļā ir izskatītas darbības efektivitātes palielināšanas iespējas, kuras tiek paredzētas uzņēmumā izvirzītu mērķu sasniegšanai. Ir aprakstīts algoritms, kurš palīdz optimizēt sludinājumu šablonu izveidošanas procesu, sniegtas rekomendācijas par jauno šablonu izveidi vai esošo šablonu modifikāciju atkarībā no informācijas, kuru saturēs sludinājums. Pielietojot heiristisku algoritmu, ir noteikts optimālo darbinieku skaits uz doto brīdi un ir aprakstīta izstrādātā servisa programmatūra Excel vidē, kura palīdzēs uzņēmuma vadībai noteikt nepieciešamo darbinieku skaitu, mainoties darba apstākļiem.
Keywords IT, Optimizācija, Lēmumu pieņemšana, Ekspertu sistēmas
Keywords in English IT, Optimization, Decision making, Expert systems
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 10.06.2013 23:56:53