Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language "Dabīgās kosmētikas pozicionēšanas stratēģijas izstrāde"
Title in English "Development of Positioning Strategy for Natural Cosmetic"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
Reviewer MBA,doc.(prakt.) M.Ozoliņš
Abstract Baltmane M. Dabīgās kosmētikas pozicionēšanas stratēģijas izstrāde: Maģistra darbs/ M. Baltmane, E.Gaile-Sarkane. – Rīga: RTU IEVF RUI Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2012. –97 lpp. Maģistra darbs ir rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 97 lpp., tajā iekļauti 43 attēli, 20 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 20 avoti latviešu, 15 angļu un 3 krievu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt dabiskās kosmētikas produktu pozicionēšanas stratēģiju, cenu politiku un pilnveidot tirgus atribūtus atbilstoši patērētāju vēlmēm. Pirmā darba daļa ir veltīta produktu zīmolvedības teorētisko aspektu aplūkošanai. Ir izskatīti dažādi zīmolu veidi, analizēti mārketinga elementi, kas nepieciešami izvirzītā mērķa sasniegšanai. Otrajā darba daļā autore analizē kosmētikas tirgu Latvijā, tajā esošos produktus un to pozicionēšanu tirgū. Ir izskatīti arī starptautiski piemēri, kas parāda kādā veidā tiek veidots Lovemarks kā zīmols. Autore ir veikusi arī Latvijas patērētāju aptauju un intervijas. Aptaujas un intervijas rezultāti ir izanalizēti un apkopoti darba 2. daļā. Pamatojoties uz veiktajiem pētījumiem, autore izvirza pieņēmumus par zīmola Green Heaven pozicionēšanu Latvijas tirgū. Trešajā darba daļā autore apraksta izvēlēto zīmola Green Heaven pozicionēšanas stratēģiju un atbilstoši tai veic produktu atribūtu – iepakojuma, noformējuma, cenas, sadales kanālu utt. plānošanu. Daļas noslēgumā tiek izvērtēta zīmola ieviešanas tirgū efektivitāte. Darba noslēguma daļā pamatojoties uz autores veiktajiem pētījumiem un analīzi tiek minēti secinājumi un izteikti priekšlikumi Green Heaven dabīgās kosmētikas pozicionēšanas un pārdošanas stratēģijas izstrādāšanai.
Keywords Dabīgās kosmētikas pozicionēšanas stratēģijas izstrāde
Keywords in English Development of Positioning Strategy for Natural Cosmetic
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 10.06.2013 16:22:59