Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language „Privātās pirmskolas izglītības iestādes darbības pilnveidošanas projekts”
Title in English „Project for enhancing the performance of the private pre-school education institution”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., lekt. N.Balabka
Reviewer Mg.oec., lekt. L.Kamola
Abstract Diplomprojekta autore: Inese Liepiņa Diplomprojekta vadītājs: Normunds Balabka, RTU lektors, Mg.oec. Diplomprojekta temats: Privātās pirmsskolas izglītības iestādes darbības pilnveidošanas projekts. Diplomprojekta apjoms: 102.lpp. datorsalikumā. Darbā ietvertas 18 tabulas, 30 attēli. Diplomprojektā izmantotie materiāli: LR likumdošanas akti, likumi, vispārējā un speciālā literatūra, uzņēmuma nepublicētie materiāli, RTU mācību materiāli, pētījumu rezultātā iegūtā informācija. Diplomprojekta darba mērķis: noteikt pirmsskolas izglītības iestādes filiāles izveides nepieciešamību un rentabilitāti Ķekavas novadā. Diplomprojekta galvenie rezultāti: sniegts nozares raksturojums Latvijā; izpētīts pirmsskolas izglītības iestādes darbības raksturojums; izpētītas izvēlētās pirmsskolas izglītības iestādes filiāles atvēršanas iespējas Ķekavas novadā; sniegts saimnieciskās darbības raksturojums; veikta konkurētspējas analīze; izstrādāta SVID analīze, izstrādāts materiālo un darba resursu piesaistes plāns; izstrādāts komunikāciju sistēmas izveides plāns, izvirzīti secinājumi un priekšlikumi vadībai. Izvirzītā darba hipotēze: bērnudārza filiāles izveide Ķekavas novadā vērtējama kā rentabla uzņēmējdarbība, kuras darbības rezultātā iespējams samazināt audzināmo rindas uz bērnudārziem. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Liepiņa I. Privātās pirmsskolas izglītības iestādes darbības pilnveidošanas projekts. Diplomprojekts / vadītājs Balabka N. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2013. – 102.lpp.
Keywords Privātās pirmsskolas izglītības iestādes darbības pilnveidošanas projekts.
Keywords in English Project for enhancing the performance of the private pre-school education institution
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 10.06.2013 16:22:10