Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošana
Title in English The Project of Perfection of a Trading Company Performance
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Asist., Mg.oec. V. Šatrevičs
Reviewer Doc., Dr.sc.ing. G. Kozaka
Abstract Diplomprojekta autors: Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedras students Vilis Paukšte Diplomprojekta vadītāja: Mg.oec Vladimirs Šatrevičs. Diplomprojekta temats: Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošana. Diplomprojekta struktūra: 67 lapa, 5 daļas, 16 tabulas, 62 attēli, 16 formulas, 1 pielikums. Diplomprojektā izmantotie materiāli: 25 literatūras avoti, t.sk. vispārējā un speciālā literatūra, Latvijas Republikas likumi, lekciju materiāli, statistikas dati un dažādi nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā ir iekļauts uzņēmējdarbības, nozares, uzņēmuma darbības raksturojums un organizatoriskā struktūra. Tika veikta uzņēmuma SVID un finanšu rādītāju analīze, ar kuras palīdzību tika izvērtēts sabiedrības finansiālais stāvoklis. Pēc analīzes veikšanas, tika noskaidrotas problēmas, kas kavē uzņēmuma veiksmīgu turpmāko darbību, kuru risināšanai tika izteikti trīs priekšlikumi. Projekta daļā tika apskatīti izteiktie priekšlikumi, kā pilnveidot uzņēmuma darbību: attīstot esošo uzņēmuma bāzi; likvidējot esošos veikalus un atverot veikalu-noliktavu; izzinot klientu viedokli par uzņēmuma iespējamajām izmaiņām. Tika izvērtētas to ieviešanas iespējas un iespējamie uzņēmuma ieguvumi no to realizēšanas. Tehnoloģiskajā daļā ir aprakstīts uzņēmuma interneta veikala, kurš veidots uz jau esošās mājaslapas bāzes, izveides process, kā uzņēmuma darbības pilnveidošanas solis. Darba un dabas aizsardzības daļā ir veikta uzņēmuma darba vides iespējamo riska faktoru ietekme uz darbiniekiem. Un izstrādāts preventīvo pasākumu plāns 2013. gadam, kurā iekļauts tam nepieciešamo finanšu ieguldījumu aprēķins. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Paukšte, V. Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošana: Diplomprojekts / Vadītājs: Šatrevičs, V. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2013 90 lpp.
Keywords Tirdzniecības uzņēmuma pilnveidošana
Keywords in English The project of Perfection of a Trading Company Performance
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 10.06.2013 14:50:13