Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Inovāciju procesu attīstības modelēšana Tadžikistānas uzņēmumā
Title in English Modeling of Innovation Process Development in the Enterprise of Tajikistan
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Profesors Vitālijs Jurēnoks
Reviewer Asociētā Profesore Liene Ādamsone
Abstract Mastra darba autors: Firuz Khafizov Mastra darba zinātniskais konsultants: Prof.Dr.oec.Vitālijs Jurēnoks Mastra darba nosakums: Inovāciju Procesu attistības modelēšana Tadžikistānas uzņēmumā. Maģistra darba apjoms: Darbs sastāv no 87 lpp., ievada, trīs galvenajām daļām, secinājumiem. Darbā ir 31 grafiskie attēli un 5 tabulas. Izmantotā literatūra maģistra darbā: Maģistra darbs iekļauj 28 literatūras avotus angļu valodā, kā arī darbā tiek izmantoti specializētie literatūras raksti un publikacijas. Lai veiktu Tadžiķistānas aluminija kompānijas eksperta novērtēšanu, tika veiktas intervijas ar kompānijas valdes locekļiem. Maģistra darba galvenie uzdevumi un sasniegumi: Ievads norāda uz zinātnes sociālo un praktisko aktualitāti. Ievadā tiek definēts pētījuma priekšmets un objekts, aprakstīta pētījuma un novērtēšanas metodoloģija un galvenie rezultātī, kas parāda maģistra darba nozīmīgumu un novitāti. Analītiskā daļa iezīmē inovācijas jēdzienu, inovāciju procesus, pētniecību un attīstību, projekta novērtējuma metodes, salīdzinošo analīzi un radošo problēmu risināšanu. Teorētiskajā daļā tika veikta pētāmas nozāres analīze, lai no valsts uzņēmumu viedokļa novērtētu pašreizējo situāciju Tadžikistānas Republikā. Ka arī tiek apskatīts pētāmā uzņēmuma stāvoklis, to iniciatīvu stratēģijas, kas ir vērsti uz inovāciju, attīstības vēsture un citi saistīti rādītāji. Tiek detalizēti aprakstīta inovācijas procesu modelēšana attiecīgā nozarē. Lai novertētu projekta lietojamību, īstenotu projektu un inovacijas procesus, kā arī, lai izstradātu un demonstrētu rekomendācijas rentabilitātes uzlabošanai un zaudējumu samazināšanai, autors darba praktiskās daļā pielieto inovāciju teoriju un inovācijas procesu modelēšanu, kas tika aprakstīti analitiskājā un teorētiskājā daļās. Darba beigās tiek apkopoti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi.
Keywords Inovāciju Procesu attistības modelēšana Tadžikistānas uzņēmumā
Keywords in English Modeling of innovation processes development in the enterprise of Tajikistan
Language eng
Year 2013
Date and time of uploading 10.06.2013 14:26:42